Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK. Norel

Het bruidspaar, druk 1, 23 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Marjan heeft een nieuwe buurjongen gekregen, nl. Dries. Als juffrouw Jo van de de school in het huwelijk treedt, gaan ze samen ter kerk. Dries blijkt niets van de eredienst te weten. Marjan doet haar best hem iets ervan bij te brengen; dan wordt 't Kerst. Strekking: a. Ieder leve mee met 't spel der kinderen net zo goed als met hun zorgen. b. Ook 't kleine kind heeft een zendingstaak in z'n kleine wereldje. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: a. Aardig vertelde kindergeschiedenis, 8-10 jaar. b. Wat oppervlakkig godsdienstig.
Eindoordeel: daarom zeer matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Het bruidspaar, druk 1, 23 blz.
K. Norel is de auteur van het kleine, lieve verhaaltje Het bruidspaar. Marjan krijgt een nieuwe buurjongen en is daar erg mee ingenomen. Ze spelen samen het spel van bruid en bruidegom. Als Marjan merkt, dat Dries nog nooit over God en godsdienst heeft gehoord, doet dat haar veel verdriet. Ze praat met hem over de Here Jezus, maar Dries moet er niet veel van hebben. Tot eindelijk, op Kerstavond, Dries' oren en ogen opengaan. Zo wordt het ook voor hem een echt Kerstfeest. (f 0,35)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955-56

Open IDIL-Gids.