Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronVeka

God zorgt , druk 1, 62 blz.
Twee weezen! De een komt onder Gods leidingen bij een eenvoudig tuinman, een godvreezend man. Daar ontvangt zij een uitnemende opleiding. De jongste komt in het weelderig huis van een dame, die even weinig tact heeft om een degelijke opvoeding te geven, als behoefte om dit moeilijke werk onder biddend opzien tot den Heer te doen. Ze zorgt, maar zonder verstand. De kleine wordt door den plotselingen dood der dame een zwervelinge. Aan het eind vindt zij haar zuster en wordt zij het, pleegkind van den ouden tuinman. Op een enkel trekje na, is dit verhaal heel natuurlijk. Voorvallen als hier geteekend worden, geeft het leven te aanschouwen; ze gebeuren werkelijk, nu hier, dan daar. En dat is een groote deugd. Ook de stijl is eenvoudig en waar. Het boekje is zeer aan te bevelen. In 't bijzonder is het geschikt voor meisjes. Leeftijd 10 à 12 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908