Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.B. Drewes

Wat Corrie vond en wat ze deed, druk 1, 19 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Corrie vindt in school de nieuwe puntenslijper van Kees. Ze weet, dat hij van Kees is, maar houdt hem toch zelf. Thuis zegt ze, dat ze hem gevonden heeft, maar niet weet van wien hij is. Ze probeert haar onrust te vergeten. Bij het spelen met haar vriendinnetje komt uit, hoe Corrie aan den puntenslijper komt. Nu komt ook het berouw. Ze vraagt moeder en vader vergeving en durft nu ook weer te bidden. Als moeder meegaat naar de juffrouw, komt alles weer goed. Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurig geïllustreerd, prettig geschreven boekje voor de kleintjes, met een goede godsdienstige strekking. De kindertoon is prachtig getroffen. De kinderen zullen het graag lezen en stellig verrukt zijn van de plaatjes.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
C.B. Drewes

Wat Corrie vond en wat ze deed, druk 2, 19 blz.
G.K.O. 1 z.p. 19 vignetjes t.d.t. Dit boekje, hoewel niet in lettergrepen afgedeeld, is blijkbaar voor de kleuters bestemd. Corrie raapt stiekem een potloodslijper op, dien haar voorbuurman Kees in de school heeft laten vallen. Groote droefheid van Kees. Corrie maakt haar moeder wijs, dat ze hem gevonden heeft, belooft hem aan de juffrouw van de klas te geven. Dat doet ze niet, jokt opnieuw, zegt, dat ze het vergeten heeft. Op een kindervisite komt alles uit. Haar vriendinnetje ontdekt den slijper, weet, dat die van Kees is. Corrie bekent nu diefstal en leugens, krijgt vergeving en Kees wordt in zijn bezit hersteld. Het uiterst bekende en eindeloos gerepeteerde thema begint langzamerhand te vervelen. Ook hier is weer de oude oppervlakkige formuleering, dat „God je helpen moet." De auteur vertelt op eenvoudige manier. De noodzakelijkheid van berouw en schuldvergeving komt wel naar voren. Daarom nog juist aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

C.B. Drewes

Wat Corrie vond en wat ze deed, druk 3, 18 blz.
Prijs f 0,25; in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; leeftijd 6-8 jaar; Strekking: Corrie vond in school een puntenslijper. Ze wist dat deze van Kees was. Zij verbergt thuis dat hij van Kees was. Het komt toch uit. Na berouw ontvangt zij vergeving.
Conclusie: Een keurig geïllustreerd, prettig geschreven boekje voor de kleintjes met een goede godsdienstige strekking. Zie boekbeoordeling 1941.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
C.B. Drewes

Wat Corrie vond en wat ze deed, druk 4, 19 blz.
prijs 30 ct; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 j.
Inhoud: Het schoolmeisje Corrie heeft een puntenslijper van Kees weggenomen, Kees heeft overal gezocht, maar niet gevonden en is bedroefd. Corrie is er niet rustig onder en probeert te vergeten, vooral als tante een dagje komt. Moeder vraagt Corrie: hoe kom je aan die slijper en Corrie jokt. Op een middag komt echter alles uit. Moeder is er verdrietig onder en zegt dat Corrie haar fouten: jokken en stelen, de Heere belijden moet. Hij wil altijd helpen. 's Morgens vertelt ze alles aan de juffrouw, die de puntenslijper aan Kees terug geeft. Strekking: Oneerlijkheid wordt bestreden en de weg gewezen op Hem, die een ieder vergeeft, die zijn zonden belijdt.
Conclusie: De strekking is goed, helaas gemist dat Corrie haar schuld niet tegen Kees belijdt. Geen kerstfeestboekje, bedoeld in de vergadering der commissie in Utrecht. 't Is vlot geschreven en heeft wat te zeggen tot kinderen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
C.B. Drewes

Wat Corrie vond en wat ze deed, druk 5, 20 blz.
prijs f 0,30; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, Lft. 7-9 j.
Inhoud: Kees heeft een puntenslijper, waarmee hij erg blij is. Corrie raapt hem van de vloer in de klas op en houdt hem. Ze wil hem graag houden; zegt dus niets. Op zekere dag ziet een vriendinnetje van Corrie de puntenslijper, die hem herkent als die van Kees. Zo komt het kwaad voor de dag. Moeder gaat met Corrie mee naar de juffrouw en vertelt het hele geval. Kees krijgt z'n slijper terug. Strekking: Het verkeerde dat Corrie deed, duidelijk getoond. Ook het kind heeft nodig een vernieuwd hart; immers het is zondig.
Conclusie: Goed boekje. Wat Corrie deed was zonde. Ze vraagt om vergeving. De juffrouw laat tegenover de andere kinderen niet bemerken, wat Corrie gedaan heeft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
C.B. Drewes

Wat Corrie vond en wat ze deed, druk 6, 20 blz.
prijs f 0,30; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Kees heeft een puntenslijper, waar hij erg blij mee is. Corrie raapt hem van de vloer in de klas en houdt hem. Een vriendinnetje van Corrie ziet de puntenslijper en herkent hem als die van Kees. Zo komt het kwaad uit. Moeder gaat met Corrie naar de juffrouw en dan krijgt Kees z'n slijper terug. Strekking: Het verkeerde duidelijk getoond. Ook het kind heeft een nieuw hart nodig.
Conclusie: Goed boekje.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.