Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohan Hidding

Het ballonnetje en de pop, druk 1, 31 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Een ballon, die Fini op school, evenals de andere kinderen, heeft opgelaten, brengt briefwisseling tussen haar en Janny, die de ballon gevonden heeft ten koste van een nat pak en verlies van haar pop. Als Fini daarna bij Janny logeert, vinden ze de pop bij een ziek meisje, dat de pop mag houden. Strekking: Als je gezond bent, moet je afstand kunnen doen van je liefste speelgoed en dat aan een ziek kind kunnen schenken. Dan ben je zelf blij en de Heere is er blij over.
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleinere kinderen; vlot geschreven, maar wat oppervlakkig, zoals bij het vluchten voor de onweersbui door beide meisjes.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
Johan Hidding

Het ballonnetje en de pop, druk 2, 37 blz.
gebonden, geillustreerd, meisjes 6-7 jaar, prijs f 2,50.
Inhoud: Fini doet mee aan een balonnenwedstrijd. Ze vindt het zo geweldig dat ze er 's nachts van droomt. Haar ballon wordt gevonden door Jannie. Die schrijft een briefje en Fini schrijft haar terug. Later gaat Fini bij Jannie logeren. Samen krijgen ze nog een nieuw vriendinnetje.
Conclusie: Een gezellig meisjesboek. De illustraties zijn eenvoudig maar wel leuk. De letters zijn duidelijk, de woorden zijn niet te moeilijk en de kinderen die een poosje in de tweede klas zitten, kunnen het boek zelf lezen. Het boek is heel geschikt als leesboek op de lagere school. Gezien het doel van de zondagsschool kan ik het boekje niet warm aanbevelen. De geestelijke strekking ontbreekt niet helemaal, maar komt er wel wat mager af.
Eindoordeel: Aanbevolen. A.D.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1981

Open Boekbeoordeling.
Johan Hidding

Het ballonnetje en de pop, druk 2, 37 blz.
geb., zwart-wit geillustreerd door Jaap Kramer, geschikt voor meisjes van 6 tot 10 jaar. Prijs f 2,50
Inhoud: Er is een feest op school en Fini mag ook een ballon oplaten. Deze wordt gevonden door Jannie, die bij het grijpen naar de ballon in de sloot terecht komt en haar pop kwijtraakt. Fini mag later bij Jannie logeren en samen vinden ze helemaal onverwachts de pop weer terug bij het zieke meisje Toos. Toos mag de pop houden.
Conclusie: Aardig verhaal. Soms doet het verhaal, wat onwaarschijnlijk aan: Bij een wildvreemd meisje gaan logeren en dan alleen maar door vader op de trein gezet te worden, is niet zo voor de hand liggend. Jannie leert afstand te doen van haar pop en is toch blij. Positieve strekking dus.
Eindoordeel: Aanbevolen
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.