Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronConstant

Evert Brand of Aan den buitendijk, druk 1, 16 blz.
Een middelmatig verhaaltje, dat ons weinig bevalt. Evert Brand kan behoorlijk lezen; zijn onderwijzer wil hem "meester" laten worden; daarin heeft hij geen zin; hij wil dominé, of nog liever zendeling worden. Dat raakt bekend en hij wordt er een beetje mee geplaagd. Op een keer laat hij zich verleiden, een appel op te eten, waarvan hij weet, dat deze gestolen is. 's Nachts heeft hij een naren droom; den volgenden dag moet hij vader helpen appels schudden. Hij laat zich weer door zijn vriend verleiden, nu om zes appels achter te houden. Maar zijn geweten begint te spreken, vooral door het schrijfvoorbeeld "Wie eens steelt, is altijd een dief." Hij schrijft slecht, moet nablijven, durft niet naar huis gaan; brengt heel de buurt daardoor op stelten; komt eindelijk thuis, bekent zijn misdaad en wordt geen zendeling. Het eerste hoofdstuk had bijna geheel weg kunnen blijven, want voor het verhaal is het volstrekt niet noodig, met heel de buurt kennis te maken. De Schrijver of Schrijfster is veel te veel zelf aan 't woord; we hebben hier meest te doen met "lijdende voorwerpen". De bedoeling schijnt te zijn, dat men niet juist dominé of zendeling behoeft te worden, om God te dienen; men kan dit doen in ieder beroep. Dat Evert na zijn diefstal eindelijk naar huis gaat, komt niet, omdat hij gevoelt tegen God gezondigd te hebben, maar omdat vader en moeder zoo ongerust zullen zijn. Alleen de moeder redt de positie door op te geven, wat er dien avond gelezen moet worden. Had vader Evert niet moeten straffen voor zijn appelen diefstal? Naar de grootte en den prijs te oordeelen, is het boekje bestemd voor de jongste leerlingen, maar er komt zooveel in voor, dat bij dien leeftijd niet behoort. (Bijv. pag. 5). De Auteur wilde beschrijven, maar slaagde daarin niet. Er is niets pakkends of overtuigends in. Kwaad zullen de kinderen er niet uit leeren; maar er zijn veel betere boekjes. Ook de stijl laat soms te wenschen over, (blz. 13). De plaatjes zijn heel mooi en de druk is helder, dit is alles, zooals men het maar wenschen kan. Doch om den zwakken inhoud kunnen wij het slechts matig aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.