Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst jr.

Het geheim, druk 1, 44 blz.
prijs f 0,60; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. Strekking: De moeder van Gijs, Henk en Rietje is erg ziek. Als moeder weer beter wordt, willen de kinderen met tante, die het huishouden doet, moeder verrassen met een krentebrood. Er gebeuren nu heel wat avontuurlijke dingen. Tenslotte komt alles toch nog weer in orde, als de dominé er aan te pas komt.
Conclusie: Een mooi kinderverhaaltje. Aardig geïllustreerd. Echter een uitdrukking van de dominé op ziekenbezoek: "de Heere Jezus heeft aan het kruis geleden om de mensen gelukkig te maken" is vaag en heeft te veel van algemene verzoening. Daarom kunnen we het ook maar:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Het geheim, druk 1, 44 blz.
Cirkel-serie No. 2. G.K.C.B. 16 t.d.t. Van de Hulst Jr wordt de concurrent van Van de Hulst Sr! Hij is opgeleid in een voortreffelijke school. Vertellen kan hij en illustreren kan hij ook! „Het Geheim" is voor de kleinste lezers bestemd. De woorden zijn in lettergrepen afgedeeld. Moeder is erg ziek geweest en nu willen de drie kleine kinderen haar een verrassing bezorgen, om dankbaarheid te tonen. Ze kopen een krentenbrood, dat evenwel in een bootje (waarmee zij zijn gaan spelen) wegdrijft en dreigt te worden opgegeten door de meeuwen. Dat was de bedoeling niet! Maar alles komt terecht, doordat een schippersjongetje en de dominee met zijn wandelstok te hulp komen. De uitvoering is goed. Sommige illustraties zijn uitstekend; er zit ruimte in. Over het algemeen vervallen ze niet in de gewone fout, dat er geen pointe in zit, zoals op blz. 34, 44 het geval is. Hier wordt eenvoudig en ongekunsteld op een spannende manier verteld, zonder veel strekking. Er wordt gebeden en gedankt; er is een Christelijke sfeer. Voor de kleinsten aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

W.G. van de Hulst jr.

Het geheim, druk 2, 44 blz.
Prijs f 0,60; gebonden; geïll.; jongens-en meisjesboek.
Inhoud: Gijs, Henk en Rietje maken, nadat hun moeder erg ziek is geweest, maar eindelijk wat beter wordt, met tante, die het huishouden doet, een plan hun moeder te verrassen met een krentebrood. Op weg van de bakker naar huis raken zij hun brood kwijt, maar kunnen het, dank zij Kees en de Dominé, toch nog als geschenk geven.
Conclusie: Een aardig boekje voor kleinen. Toch geen boekje voor uitdeling op Kerstfeest. Behoudens deze opmerking:
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Het geheim, druk 4, 44 blz.
Ook nr. 2 van de "Cirkel-serie", Het geheim bracht het tot een 4e druk, wat niet te verwonderen is, als men weet dat de auteur W.G. van de Hulst Jr. is, een kinderschrijver bij uitnemendheid. Dokter vertelt aan Gijs, Henk en Rietje dat hun zieke moeder weer beter wordt, en zij willen haar samen een mooi, groot krentenbrood geven. Als ze het gekocht hebben, raken ze het echter door hun onvoorzichtigheid kwijt, maar gelukkig zorgt de dominee ervoor, dat ze het weer terugkrijgen, en moeder is er erg gelukkig mee. Een aardig verhaal voor beginnelingen (tussen de lettergrepen is ruimte opengelaten). (geb. f 0,80)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst jr.

Het geheim, druk 5, 44 blz.
18 t.d.t., Cirkel-serie nr. 2, G.K.C.B., J.M. 6-8 j., (zie B.B. 1949, 1953, 1957). Hier wordt een eenvoudig en ongekunsteld verhaal op een spannende manier verteld, zonder veel strekking. Er wordt gebeden en gedankt; er is een christelijke sfeer. Voor de kleinsten aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

W.G. van de Hulst jr.

Het geheim, druk 8, 54 blz.
12 mooie zwart-wit tekeningen van de schrijver zelf, geb., geschikt voor jongens en meisjes, om voor te lezen: vanaf ± 4 jaar, om zelf te lezen: vanaf ± 7 jaar. Prijs f 6,90, na 31-12-1997 f 9,90.
Inhoud: De broertjes Gijs en Henk mogen in het dorp een lekker krentenbrood gaan kopen voor hun zieke mama. Ze zijn heel blij, omdat de dokter gisteren heeft gezegd, dat hun mama weer beter wordt. Nu mogen ze haar trakteren. Onderweg naar huis zien ze echter een roeiboot en daar gaan ze even in schommelen. Maar dat loopt niet goed af. Zonder hun lekkere krentenbrood, maar wél met aardappelen komen ze thuis. Ze zijn heel verdrietig. Toch komt het allemaal nog weer goed. Onverwacht. En wie heeft daarvoor mogen zorgen...? De oude dominee.
Conclusie: Goede wijn behoeft geen krans. Trouwens: de achtste druk spreekt al voor zichzelf. Dit is een prachtig boekje met een goede godsdienstige strekking. Onze jonge lezertjes zullen er van genieten. Van harte:
Eindoordeel: Warm aanbevolen. Kr. a. d. IJ. Mw. E. de Jong-Markus
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1997

Open Boekbeoordeling.