Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronPiet Terlouw

Het geheim van de schipper, druk 1, 92 blz.
prijs gecartonneerd f 1,30; jongensboek.
Inhoud: Dit verhaal vertelt ons van de voorbereiding van het plan om Breda bij verrassing in te nemen en natuurlijk ook van de uitvoering van het plan met al de moeilijkheden, die er aan verbonden waren. Adriaan van Bergen helpt op deze wijze de goede zaak van het vaderland.
Conclusie: Dit boekje vertelt een stukje vaderlandse geschiedenis. Het is een bekend verhaal, wat de jongens wel graag zullen lezen. Zo vertellenderwijs gaat onze vaderlandse geschiedenis het best leven voor onze jeugd. Het is voor de Kerstuitdeling wel bruikbaar,
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
Piet Terlouw

Het geheim van de schipper, druk 2, 92 blz.
prijs gebonden f 1,30; jongensboek.
Inhoud: Schipper Adriaan van Bergen en zijn knecht Klaas vervoeren in hun turfschuit de soldaten van Prins Maurits, die het kasteel van Breda bij verrassing op de Spanjaarden moeten veroveren.
Conclusie: Een bekende geschiedenis uit de tachtigjarige oorlog wordt hier op boeiende wijze verhaald. Op blz. 25 stoten we op een historische onjuistheid. (De tweede vrouw van Willem van Oranje was Anna van Saksen en niet Louise de Coligny!)
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.