Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Lourense

Het geheim van de boshut, druk 1, 93 blz.
G.K.C.B. 10 t.d.t. Twee buurjongens, Jan Smit en Geert van Lier, ontdekken op het landgoed, waar hun vaders werken, een vervallen boshut, die ze op jongensmanier restaureren en meubileren. Kort na de overval van 10 Mei 1940 worden Engelse piloten in de omgeving neergeschoten. De vader van Jan verbergt een van hen, met medeweten en behulp van Jan, in de hut. Geert, wiens vader voor de Duitsers is, merkt het en door zijn verraad wordt vader Smit gearresteerd en tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Van Lier is met Geert gaan werken op een militair vliegveld in de omgeving. Daar bekoelen zijn sympathieën met de Duitsers en als dan het vliegveld in brand gebombardeerd wordt, vlucht hij, gewond. Hij verschuilt zich in de boshut en moeder Smit zorgt voor hem. Jan, die dit eerst niet verwerken kan, komt, onder invloed van zijn moeder en ziende het berouw van Van Lier, tot andere gedachten. Dus een oorlogsverhaal. Niet onaardig verteld. Toch pakt het niet. Het grijpt niet aan. Het is zo vlak. Ook bij hoofdmomenten (piloot, verraad, gevangenneming, brand) is niet veel verheffing. Het godsdienstig element is maar zwak. Zo bv. op pag. 65: „denk daar altijd aan, Jan, en probeer het ook te volbrengen." Had de schrijver hier niet meer moeten èn kunnen zeggen? Hij gaat er te makkelijk over heen en redeneert dan maar weer door. 't Is eigenlijk alles zo beredenerend. We missen de bewogenheid te veel. Kon deze auteur, die goede qualiteiten toont, dit onderwerp wel aan? De strekking is duidelijk en evangeliserend: heb uw vijanden lief. Ze komt voldoende tot haar recht. Aan een stof als deze valt die strekking gemakkelijk te ontlenen en de Schrijver heeft deze gelegenheid behoorlijk benut. Misschien is de vriendelijke opwekking niet ongewenst, dat de jeugdschrijvers hun stof niet te zeer zoeken in het gebeuren van 1940-1945. Het teveel, dat na de bevrijding aan boeken en boekjes daarover is verschenen, wekt t.a.v. zulke stof een zekere onlust, mede doordat de inhoud mutatis mutandis altijd dezelfde is. De frisheid, die voorwaarde is voor het jeugdboek, gaat op die manier verloren. Dit boek is goed uitgevoerd met een suggestief omslag en met zeer fijne illustraties van Poeder. "Jachin" kan het wel aanbevelen, al zouden wij het element: schuld is schuld voor God en vergeving is genade in Christus, sterker geaccentueerd willen zien.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

H. Lourense

Het geheim van de boshut, druk 1, 93 blz.
Prijs f 1,20; gebonden; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Een paar jongens ontdekken in het bos bij een landgoed een vervallen hut. Daarin wordt later een Engelse piloot verborgen. De vader van een der jongens verraadt de vader van een ander, waardoor de eerste in een concentratiekamp komt. Voor z'n vrouw en kinderen wordt echter goed gezorgd. Deze vrouw verzorgt later de verrader. als die door z'n eigen vrienden, de Duitsers, gewond wordt. Strekking: In dit boek wordt aan de jonge lezers geleerd hoe wij iemand vurige kolen op zijn hoofd moeten hopen. Thema van het boek: heb uw naaste lief.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
H. Lourense

Het geheim van de boshut, druk 2, 93 blz.
prijs f 1,40; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Smit en van Lier werken op een landgoed van een baron. 10 Mei '40, de oorlog breekt uit. Van Lier gaat op het vliegveld van de vijand werken en verraadt op zekere dag, dat Smit een Engelse piloot heeft verborgen. Smit komt in de gevangenis en krijgt 11/2 jaar gevangenisstraf. Bij een heidebrand vluchten van Lier en zijn zoon Geert. Ze vinden een schuilplaats in de Boshut, waar zij door de vrouw van Smit worden verpleegd. Strekking: Hebt uw vijanden lief.
Conclusie: Een mooi boek. Spannend geschreven en opvoedkundig.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.