Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Roelink Jr.

Het geheim van de grijze reismantel , druk 1, 94 blz.
prijs f 1,-; gebonden; geïll.; jongensboek. Strekking: Van een Hugenotenfamilie, welke om het geloof gevangen wordt genomen, is ten slotte alleen de zoon Antoine ontkomen. Hij komt na veel wederwaardigheden in Holland aan. Naar hij meent arm. Doch in de zoom van de grijze reismantel, die hij heeft meegenomen, bevinden zich enkele edelstenen, door de moeder er vroeger ingenaaid. Een groot deel van zijn bezit geeft hij om de vloot van Willem III te helpen uitrusten, op welke vloot hij later ook hoopt te komen. De strekking is zo juist weergegeven in het Naschrift: Te allen tijde in herinnering te brengen deze lessen van onwankelbare gehoorzaamheid aan het geweten, van plichtsgetrouwheid, van opofferingsgezindheid, die onze vaderen in dagen van beproeving met zoveel moed wisten te geven zowel aan hun nakomelingen, als hun, die hen vervolgden.
Conclusie: Een prachtig boek, dat van begin tot eind de spanning er in houdt. Jammer dat het niet breder uitgewerkt is. De figuur van Anders had beter belicht kunnen worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
J. Roelink Jr.

Het geheim van de grijze reismantel , druk 2, 94 blz.
prijs f 1,15; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ±12 jaar.
Inhoud: Van een Hugenotenfamilie, welke om het geloof gevangen wordt genomen, is tenslotte alleen de zoon Antoine ontkomen. Hij komt na veel wederwaardigheden in Holland aan. Naar hij meent arm. Doch in de zoom van de grijze reismantel, die hij heeft meegenomen, bevinden zich enkele edelstenen, door zijn moeder er vroeger ingenaaid. Een groot deel van zijn bezitting geeft hij om de vloot van Willem III te helpen uitrusten, op welke vloot hij later hoopt te komen.
Conclusie: Een prachtig boek, dat de spanning er in houdt. De gevaren en moeilijkheden der refugié's warden prachtig beschreven. Zulke boeken moesten we meer hebben.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
J. Roelink Jr.

Het geheim van de grijze reismantel , druk 2, 94 blz.
Het geheim van de grijze reismantel, door Dr J. Roelink, een overigens vlot en spannend verhaal over een Hugenotenfamilie, zo anti-paaps dat we ons afvragen of het voor medechristenen zin heeft zulke van elkander verwijderende lectuur te verspreiden.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.