Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.L. van Hulzen

Het geheim van de oude toren, druk 1, 250 blz.
Prijs f 3,25; gebonden; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Jan en Kees zijn vrienden, doch raken van elkaar verwijderd door het heimelijk klimmen in de toren, waar Kees bijna verongelukt. Later wordt de oom van Jaap van diefstal beschuldigd en Kees' vader van brandstichting. Wanneer Gijs door een val van het paard bijna verongelukt en Jan Kees weet te redden door het paard te grijpen, zonder zelfs aan eigen levensgevaar te denken, wordt alles weer goed. Strekking: Nooit blijven lopen met onbeleden kwaad, daar wordt men van binnen hard van. Vertrouwen op God wordt nooit beschaamd.
Conclusie: Een prachtboek! Een mooi spannend jongensboek voor de hogere klassen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
A.L. van Hulzen

Het geheim van de oude toren, druk 1, 250 blz.
Spannende avonturen vinden wij ook in Het geheim van de oude toren door A. van Hulzen. Kees en Jan ontdekken allerlei geheimzinnige dingen in een oude toren. Daarnaast is er een conflict met de rijke boerenzoon Gijs. Als er een felle hooibrand uitbreekt bij deze rijke boer, wordt de vader van Kees, die bij hem in dienst is, valselijk beschuldigd. Gijs zelf blijkt echter de schuldige, Dan volgen de bekentenis en de verzoening. Ook dit boek is in protestantse geest geschreven, maar geenszins storend voor katholieken.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1949-50

Open IDIL-Gids.

A.L. van Hulzen

Het geheim van de oude toren, druk 2, 250 blz.
prijs f 3,25; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 12-15 jaar.
Inhoud: Het geheim is een luik boven het "hok" in de toren, dat Kees, zoon van arbeider Hol, en Jan van de dominé ontdekken bij een verboden klimpartij. Dit geheim is mede oorzaak van het verflauwen van hun vriendschap. zijn oom van brandstichting verdacht wordt. Tenslotte komt alles toch weer goed. Strekking. Kwaad moet beleden worden. Alleen door vertrouwen op God kan er rust zijn.
Conclusie: Een spannend boek, dat door jongens van 12-15 jaar graag gelezen zal worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
A.L. van Hulzen

Het geheim van de oude toren, druk 3, 158 blz.
prijs f 2,75 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Twee jongens zijn vrienden. Hier komt een derde tussen. Kees is een arbeidersjongen, Gijs een zoon van de boer waar Kees z'n vader werkt en Jan is de zoon van de dominee. Onder beschuldiging van brandstichting wordt Kees z'n vader bij de boer weggejaagd en een oom wordt voor diefstal vastgezet. Als later blijkt dat de zoon van de boer het geld stal en de brand stichtte, wordt alles weer goed. Strekking: In dit boekje komen van de jongens zowel goede als verkeerde eigenschappen naar voren. Stijfhoofdigheid, leugen en bedrog bezorgen veel moeilijke dagen. Toch volgt ten slotte schuldbelijdenis en vergeving van ouders en anderen.
Conclusie: Zeer goed boek in alles, zowel wat verteltrant als strekking betreft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
A.L. van Hulzen

Het geheim van de oude toren, druk 4, 158 blz.
prijs gecartonneerd f 2,30; jongensboek.
Inhoud: Kees, een arbeidersjongen, heeft een vriend: Jan van de dominee. Gijs ter Horst, zoon van een rijke boer, is jaloers en vals. Van Hol, Kees' vader, wordt beticht van brandstichting. Zijn gezin raakt in moeilijke omstandigheden. Hols onschuld blijkt en alles komt terecht. Strekking: Ware vriendschap blijkt in nood. Godsdienstige strekking: "groter dan de Helper is de nood toch niet!" God hoort het gebed, op Zijn tijd.
Conclusie: Een echt christelijk boek. Misschien verouderd, omdat dergelijke sociale toestanden nu ondenkbaar zijn.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
A.L. van Hulzen

Het geheim van de oude toren, druk 5, 158 blz.
prijs gebonden f 2.85; jongensboek, leeftijd 10-13 jaar.
Inhoud: Kees van Hal, zoon van een boerenarbeider, is bevriend met Jan van de dominee. Gijs, de zoon van de boer waar Kees' vader werkt, wil ook wel graag vriend van Jan zijn. Dit geeft nogal spanningen. Kees en Jan klimmen in de toren. De dominee had het zo verboden. Alle drie doen dingen die niet door de beugel kunnen. Ze tonen daar later spijt van te hebben, maar er moest heel wat voor gebeuren.
Conclusie: Een prachtig spannend jongensboek. Niet al te lange zinnen maakt het lezen tot een genot. Taal en stijl heel goed. Leuke illustraties. De strekking van het boek is: Wie zijn zonden belijdt en laat, zal barmhartigheid geschieden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.