Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.W. Hulleman

Het huis achter de duinen , druk 1, 32 blz.
G. K. 0. 7 t. d. t. 35 cent. "Het Huis achter de Duinen" is een aardig geillustreerd verhaal met een jammer genoeg te onbeduidend gegeven. Een paar jongens is op het hart gebonden, dat zij den hond niet zullen laten losloopen. Ze doen dit toch, zoodat hij het bosch inschiet en verloren raakt. De kinderen bidden, of de hond terugkomen mag en als hij terecht is, danken ze. De vorm is goed; hier en daar herinnert de styleering aan Van de Hulst in de serie "Voor de Kleinen". Maar de titel is onjuist. Uit godsdienstig opzicht is het boekje bijzonder slap; het gebed concentreert zich om den hond! De Evangelisatie-gedachte ontbreekt geheel. Ofschoon onze kleintjes het wel met genoegen zullen hooren voorlezen, achten we dit boekje voor onze Zondagsscholen minder geschikt; als kinderontspanningslectuur kan het wel dienst doen, maar niet als Evangelisatie-materiaal.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1927