Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHillis Grane

Het arendsjong , druk 1, 142 blz.
Gebonden in papierband. G. 0. Dit boek is in geen enkel opzicht een kinderboek. Het is niet geschreven voor den Zondagsshoolleeftijd. Het is daarvoor ook absoluut ongeschikt en het valt daarom buiten de rubriek boeken, die voor onze Kerstuitdeeling in aanmerking komen. Overigens is het een boek van zeer gering allooi. Een modern-religieus praatje over het God-zoeken. Een beslist onschriftuurlijk Christendom wordt hier geleerd. Er wordt niet op gewezen op het onderzoek van Gods Woord; Christus is hoogstens voorbeeld en Martelaar. Alleen op pag. 138 onderaan wordt één regel gewijd aan de verzoening. We onderstellen, dat deze uitgave door dezen uitgever op een vergissing berust. Er valt van dit boek nauwelijks iets goeds te zeggen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934