Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronS.M. van der Galiën

Het fluisterende dal, druk 1, 171 blz.
Er zijn drie nieuwe delen verschenen in de <84>Eenzame Wolf-serie" van S. M. v. d.4481 Galiën, de nummers 4 tot en met 6. Het fluisterende dal laat ons de tot het Christendom bekeerde Indiaan Eenzame Wolf zien in zijn strijd tegen een machtigen boevenbende, in wier handen het Indiaanse meisje Prairiebloesem is geraakt. Er komt heel wat voor kijken, ook heel wat dat in geen katechismus voorkomt, eer die twee weer verenigd zijn. Het boek is een aardige poging avontuur en Christendom in een Indiaanse held te verenigen. Helemaal gelukt is het nog niet, maar het is acceptabele lectuur voor flinke knapen.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

S.M. van der Galiën

Het fluisterende dal, druk 2, 169 blz.
prijs gebonden f 4,90; jongensboek.
Inhoud: "Eenzame Wolf" is in het fluisterende dal. Jacomien, een dochter der blanken, is gevangen genomen door Riel, een roverhoofdman. Met Sarel, de broer van Jacomien, zoekt de Indiaan naar haar. Na veel wederwaardigheden wordt zij gevonden en naar haar familie teruggebracht. Strekking: Eenzame Wolf is een voortreffelijk speurder. Hij rust niet totdat de blanke dochter is gevonden, Gebruik van Heer.
Conclusie: Ook dit boek is een spannend verhaal. De fantasie is hoog opgevoerd. Evenwel soms met ruwe woorden verteld. Daarom voor onze Zondagsscholen niet geschikt,
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
S.M. van der Galiën

Het fluisterende dal, druk 3
160-190 blz. per deel; geb.; geïll. met duidelijke zwart-wit tekeningen. Geschikt voor jongens v.a. 11-12 jaar tot op hogere leeftijd. Prijs f 9,90 per deel.
Inhoud: De hoofdfiguur is de Cheyenne-indiaan Eenzame Wolf, die vriendschap sluit met de Nederlandse emigrant Sarel de Kraker. Zij blijven in deze zes spannende boeken elkaar trouw. Er zit een goede lijn in de boeken, langzamerhand komt Eenzame Wolf tot het christelijk geloof en zweert hij de heidense gebruiken af. Hij heeft het - terecht - heel moeilijk met de vele landverhuizers die zich wel christelijk voordoen, maar beslist niet zo handelen. Duidelijk komt een groot stuk schuld van de blanken t.o.v. de indianen hier tot uiting. In deze 6 boeken beleven de hoofdpersonen een aantal zeer spannende avonturen, stuk voor stuk met vaart geschreven. De twee paarden - Rode Donder en Nikker - spelen ook grote rollen. Sa-rel leert heel goed de beschaving van de Indianen kennen en veel gebruiken leert hij ook waarderen.
Conclusie: De schrijver vertelt met veel kennis van zaken. De spreektrant van de indianen is goed weergegeven, het landschap wordt erg sterk beschreven en de rauwe sfeer van landverhuizers en bandieten eveneens. (Soms wat grof). In de boeken zit een goede lijn, Eenzame Wolf erkent Jezus in zijn leven. De wandaden van veel blanken komen duidelijk tot uitdrukking, je ziet - stap voor stap - het grondgebied van de indianen inkorten. De boeken zijn bedoeld voor een leeftijdsgroep, beginnend bij de verlaters van de zondagsschool, en veel ouderen zullen ze ook met graagte lezen (uit ervaring). De verhalen zijn misschien wel wat sterk, maar toch niet ongeloofwaardig. Voor de prijs (f 9,90) krijg je een mooi gebonden boek met veel bladzijden. Een zeer verzorgd geheel. Gebruik van moeilijke woorden, wordt wel uitgelegd.
Eindoordeel: warm aanbevolen voor kinderen vanaf 11 à 12 jaar. Niet aanbevolen voor jongere kinderen. G.t.B.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.