Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

Geert's leege dagen, druk 1, 85 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 13-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Geert Hovestad werkt in een garage. Hij komt uit een Christelijk gezin. Z'n Vader werkt op een veerpont en z'n broer Rinus op een fabriek. Met Geert gaat het niet goed. Hij voelt meer voor sport dan naar de kerk gaan. Ook de catechisatie verzuimt hij opzettelijk. Door drift verliest hij z'n betrekking. Hij morste met benzine, gaf een langen mond aan Mijnheer de Koch en gooide naar dezen met een sleutel. Op staanden voet ontslagen, durft hij niet naar huis. Dan volgt het zoeken van z'n Vader en broer Rinus. Door hulp van de politie wordt hij gevonden in een coupé van een treinrijtuig op het rangeerterrein. Nu breekt een moeilijke tijd voor Geert aan. Zonder werk, een aanklacht tegen zichzelf, door eigen schuld. Dan rijdt hij eenigen tijd op een melkauto mede. Chauffeur de Graaf had hem daartoe uitgenoodigd. De Graaf krijgt een ongeluk door te laat een overweg te passeeren. Voorloopig mag Geert z'n plaats innemen. Dat brengt mede een verandering in Geert's innerlijk. Hij krijgt berouw. Geert leerde weer bidden en vraagt vergiffenis aan z'n ouders en z'n vroegeren patroon. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel mooi jongensboek dat het leven van een werkeloozen jongen beschrijft. Echt is beschreven het ellendige zonder werk te zijn! 't Verhaal is eenvoudig maar waar; en met fijne menschenkennis geschreven. De zonde is een hellend vlak, alleen in het houden van 's Heeren geboden is grooter loon. Een ernstig en waarschuwend boek. Het zal ongetwijfeld de jongens, en ook de ouderen, boeien.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.