Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Het gespaarde dubbeltje , druk 3, 16 blz.
Dorus Haakland is de eenige zoon van eenen pakhuisknecht. Zijn vader is arm en moet om zijn werk den geheelen dag van huis. En aangezien zijne vrouw overleden is, wordt de opvoeding van Dorus geheel verwaarloosd. Hij gaat naar kerk noch school. Een Zondagsschoolonderwijzer weet hem zoover te krijgen, dat hij geregeld de Zondagsschool bezoekt. Het onderwijs, hier ontvangen, wordt hem tot tijdelijken en eeuwigen zegen. "Beter een dubbeltje sparen dan eenen rijksdaalder uitgeven" is de belangrijke les, die door deze vertelling op eenvoudige en snedige wijze tot de jeugd komt. In echte kindertaal worden hier het nut der spaarzaamheid, de zegen van de Zondagsschool en de onzalige gevolgen van een lichtzinnig leven geschetst. Deze geschiedenis is misschien hier en daar extra mooi. Doch zij is gebeurlijk, en in elk geval is zij leerrijk, vol ernst en toepasselijkheid. Dit boekje heeft zeer stellig eene opvoedende en vormende waarde. En de derde druk bewijst, hoe het bij de jeugd in den smaak valt. Zoowel om den schoonen vorm, als om den belangrijken inhoud bevelen wij het van harte aan. Het eenige vlekje, dat het in ons oog ontsiert, is, dat overal "Heer" voorkomt in plaats van "Heere". 121/2 cent voor een boekje met in kleuren geïllustreerden omslag, een mooi plaatje en 16 bladzijden in flinke letter, mag een prijsje genoemd worden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A.J. Hoogenbirk

Het gespaarde dubbeltje , druk 4, 16 blz.
Geïll. omslag. 1 gekleurd plaatje. Prijs 5 cent. Dorus Haakand is de eenige zoon van een pakhuisknecht. Zijn vader is arm en moet om zijn werk den geheelen dag van huis. En aangezien zijn vrouw overleden is, wordt de opvoeding van Dorus geheel verwaarloosd. Hij gaat naar kerk noch school. Een Zondagsschoolonderwijzer weet hem zoover te krijgen, dat hij geregeld de Zondagsschool bezoekt. Het onderwijs, hier ontvangen, wordt hem tot tijdelijken en eeuwigen zegen. "Beter een dubbeltje sparen dan een rijksdaalder uitgeven", is de belangrijke les, die door deze vertelling op eenvoudige en snedige wijze tot de jeugd komt. In echte kindertaal worden hier het nut der spaarzaamheid, de zegen van de Zondagsschool en de onzalige gevolgen van een lichtzinnig leven geschetst. Deze geschiedenis is misschien hier en daar extra mooi. Doch zij is gebeurlijk, en in elk geval is zij leerrijk, vol ernst en toepasselijkheid. Dit boekje heeft zeer stellig een opvoedende en vormende waarde. En de vierde druk bewijst, hoe het bij de jeugd in den smaak valt. Zoowel om den schoonen vorm, als om den belangrijken inhoud bevelen wij het van harte aan. Het eenige vlekje, dat het in ons oog ontsiert, is, dat overal "Heer" voorkomt in plaats van "Heere". 5 cent voor een boekje met geïllustreerden omslag, een mooi plaatje en 16 bladzijden in heldere letter, mag een prijsje genoemd worden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

A.J. Hoogenbirk

Het gespaarde dubbeltje , druk 4, 16 blz.
Dorus, een arme verwaarloosde knaap, zooals er vele in groote steden zijn, wordt door een heer op Zondagsschool gebracht. Hier wordt hij wat ordelijker en straks gaat hij ook een gewone dagschool bezoeken. Mijnheer betaalt, daar vader een arme pakhuisknecht is. Op zekeren dag vindt Dorus een dubbeltje. Het zoontje van den eigenaar, een bluffertje van elf jaar, dat al rookt, staat er bij. Dorus bewaart het dubbeltje en neemt zich voor, zuinig te zijn. Later komt hij op een kantoor. De genoemde jongeheer wordt een brasser en speler en ruïneert zijn vader. 't Gaat Dorus wondergoed. Hij wordt eigenaar van een fabriek en de speler komt later arm en berooid bij Dorus om onderstand. Dorus helpt, de speler wordt een Christen en dus ook weer een bruikbaar mensch. Taal en stijl zijn goed. 't Verhaaltje laat zich vlot lezen en is geschikt voor kinderen van 10 à 12 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912
A.J. Hoogenbirk

Het gespaarde dubbeltje , druk 5, 16 blz.
Dorus Haakland is de eenige zoon van een pakhuisknecht. Zijn vader is arm en moet om zijn werk den geheelen dag van huis. En aangezien zijn vrouw overleden is, wordt de opvoeding van Dorus geheel verwaarloosd. Hij gaat naar kerk noch school. Een Zondagsschoolonderwijzer weet hem zoover te krijgen, dat hij geregeld de Zondagsschool bezoekt. Het onderwijs, hier ontvangen, wordt hem tot tijdelijken en eeuwigen zegen. "Beter een dubbeltje sparen dan een rijksdaalder uitgeven", is de belangrijke les, die door deze vertelling op eenvoudige en snedige wijze tot de jeugd komt. In echte kindertaal worden hier het nut der spaarzaamheid, de zegen van de Zondagsschool en de onzalige gevolgen van een lichtzinnig leven geschetst. Deze geschiedenis is misschien hier en daar extra mooi. Doch zij is gebeurlijk, en in elk geval is zij leerrijk, vol ernst en toepasselijkheid. Dit boekje heeft zeer stellig een opvoedende en vormende waarde. En de vijfde druk bewijst, hoe het bij de jeugd in den smaak valt. Zoowel om den schoonen vorm, als om den belangrijken inhoud bevelen wij het van harte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A.J. Hoogenbirk

Het gespaarde dubbeltje , druk 5, 16 blz.
Bij den vierden druk schreven we een aanbeveling van dit verhaaltje, dat zich vlot laat lezen en geschikt is voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Bij de vijfde oplaag herhalen we onze aanbeveling. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917