Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Het derde grote Kerstvertelboek, druk 1, 230 blz.
Dit boek bevat een verscheidenheid van verhalen, die goed leesbaar zijn. Het gemeenschappelijke van deze verhalen is, dat ze spelen rondom het Kerstfeest. Op Kerstfeest is er in allerlei omstandigheden uitkomst. Wat ik in dit alles echter mis, is dit, dat het echte Kerstgebeuren, de blijde boodschap door engelenmond in Efratha's velden verkondigd, niet genoeg uit de doeken gedaan wordt. In deze verhalen komt niet duidelijk genoeg de Bijbelse boodschap uit, die vertolkt wordt in een bekend Kerstlied, heil en vreê wordt gebracht, aan een wereld verloren in schuld. De diepste bedoeling van het zaligmaken wordt niet voldende aan het licht gebracht. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1981

Open Boekbeoordeling.