Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

Het kerstfeest van de rijnschipper , druk 1, 20 blz.
prijs 30 ct; inslappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-10 j.
Inhoud: Schipper Blaak neemt een vrachtje aan van de Spanjaarden, maar brengt het bij Frederik Hendrik. Zodoende wordt het graven van een kanaal, dat voor de Spanjaarden van groot nut geweest zou zijn, verijdeld. Ook in die tijd dus reeds "illegaal" werk!
Conclusie: Op boeiende wijze vertelt de schrijver het stoute ondernemen van de schipper. Ook het godsdienstig element komt tot zijn recht. De kinderen zullen het graag lezen. Jammer is, dat het boekje zo weinig bladzijden telt. Nu moet het aan jongeren uitgedeeld worden, terwijl ouderen er veel meer van zouden genieten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Het kerstfeest van de rijnschipper , druk 2, 20 blz.
prijs f 0,30; in slappe omslag; jongensboek,
Inhoud: Schipper Blaak neemt een vrachtje aan van de Spanjaarden, om daarmee iets te verdienen. Hij brengt het echter niet, waar het wezen moet, maar speelt de kostbare vracht in handen van Prins Frederik Hendrik. "Illegaal" werk dus. Strekking: Een verhaal uit de tachtigjarige oorlog.
Conclusie: De kinderen zullen het wel graag lezen. 't Boekje telt weinig bladzijden (20). De inhoud is echter niet voor de kleintjes geschikt, maar voor ouderen (10-12 j.).
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Het kerstfeest van de rijnschipper , druk 3, 20 blz.
prijs in slappe omslag 30 cent; jongensboek.
Inhoud: Schipper Jan Blaak lijdt gebrek met zijn vrouw en zoon. Hij wil echter niet voor de Spanjaarden varen om meer geld te krijgen en als hij toch in hun dienst treedt, doet, hij dat om z'n kostbare lading in handen van Frederik Hendrik te spelen. Strekking: Een verhaal uit de 80-jarige oorlog, dat aan de turfschipper van Breda doet denken. In vertrouwen op de Heere kan men het moeilijkste werk verrichten.
Conclusie: Een stukje spannend vertelde vaderlandse geschiedenis, dat ieder goed doet. Voor wat oudere jongens.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Het kerstfeest van de rijnschipper , druk 4, 20 blz.
prijs f 0,30; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: In dit boekje wordt de geschiedenis verteld van schipper Jan Blonk, die in 1626 met Kerstmis door list er in slaagde om een grote som geld, bestemd voor de Spanjaarden, in handen te spelen van Frederik Hendrik. Strekking: Zeer goed verteld geschiedkundig verhaal, maar zonder bepaalde boodschap. Er spreekt wel Godsvertrouwen en ook zeker vaderlandsliefde uit dit boekje.
Conclusie: De jongens van 9-11 jaar zullen het graag lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.