Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCorry Blei-Strijbos

Het gezin aan de overkant, druk 1, 60 blz.
prijs niet geb. f 3,80; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-11 jaar.
Inhoud: Moeder is dokter en werkt in het ziekenhuis. Blz. 9 de laatste regel is wel wat minder fraai.
Conclusie: Geen geestelijke strekking in dit verhaal, zodat het voor de uitdeling op Kerstfeest minder geschikt is. Daarom:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1976

Open Boekbeoordeling.
Corry Blei-Strijbos

Het gezin aan de overkant, druk 2, 59 blz.
niet gebonden, illustraties van Geeske van Tienhoven. Geschikt voor jongens en meisjes van 9 tot 11 jaar. Prijs f 4,95.
Inhoud: Een boekje dat duidelijk in onze tijd speelt: De vader van het gezin is werkloos en de moeder werkt. Een oude man wil naar een bejaardencentrum, maar mag zijn hond niet meenemen. De woordkeus is goed en er worden leuke voorvallen beschreven, zoals het vervoer van de badkuip in de rode eend. Toch enkele negatieve opmerkingen, Het "christelijk" in dit boekje blijft beperkt tot een bezoekje aan de kerk. De uitlating van de verhuizer op bladz. 9 is beneden peil. De sfeer ligt ons niet zo. Moeten de kinderen werkelijk zoveel inspraak hebben? Er zit maar één vrouw in het bestuur.....
Conclusie: Niet geschikt voor uitdeling op Kerstfeest.
Eindoordeel: zeer matig aanbevolen. R.B.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.