Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

Het indiaanse prinsesje , druk 1, 38 blz.
prijs in slappe omslag f 1,25; meisjesboek.
Inhoud: Kolonisten krijgen moeilijkheden met eeen indiaanse stam, maar hun leider weet een goede verstandhouding te bewerken, waar de dochter van het Indiaanse stamhoofd aan meewerkt. Maar een verrader onder de Indianen speelt een gemene rol, waardoor de engelse kolonisten nog al eens in moeilijkheden komen en hun leider in grote mate. Aan dit meisje hebben ze heel veel te danken. Later werd zij door een Engelsman meegenomen en kreeg ze een christelijke opvoeding.
Conclusie: Dit boekje vertelt van de moeilijkheden, die kolonisten mee kunnen maken door het gebrek aan onderling vertrouwen. Door allerlei oorlogshandelingen zit er nog al spanning in dit verhaal. Een christelijke strekking is er in verwerkt, waarbij wraakzucht tegengegaan wordt en naastenliefde beklemtoond wordt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.