Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Cnossen-Hoorntje

Het jockeypetje, druk 1, 78 blz.
Dit is een van de zes boeken, die bekroond zijn in de Landelijke Prijsvraag voor Jeugdlectuur LATENT TALENT.
Dat wil zeggen: hier ligt een boek voor U van een tot nu toe onbekende schrijver of schrijfster, dat door een zeer deskundige, onpartijdige jury werd uitverkoren uit bijna 300 INZENDINGEN!
Voor meisjes van 11 jaar en ouder.
Aan het juryrapport, uitgebracht door de voorzitter, de auteur Cor Bruijn, ontlenen wij het volgende: 'Het onverwachte, ongemeen grote aantal inzendingen was er het verblijdend bewijs van, dat de firma Callenbach niet mistastte, toen ze de poging ondernam om 'latent talent' naar het Licht te brengen. Wat ons bijzonder trof was de veelal blijmoedige geest, waarin een en ander werd verhaald. Met welk een vreugde en toewijding is er door de auteurs gewerkt!
'KINDERBOEKEN EN VREUGDE - twee begrippen die bij elkaar horen.
Omschrijving inhoud in boek
J. Cnossen-Hoorntje

Het jockeypetje, druk 1, 78 blz.
prijs gecartonneerd f 1,80; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een leerlinge van een gymnasium leent van een vriendin een jockeypetje, waardoor allerlei verwikkelingen ontstaan. In het gezin van 't meisje werkt ieder mee dat het zoekgeraakte petje toch terecht komt. 't Heeft tot uitwerking dat de moeder (7 kinderen) haar functie als onderwijzeres neerlegt en voor haar gezin gaat leven. Strekking: Het boekje tekent een goed gezinsverband met z'n ruzies en mooie dingen. De waarde van God of zijn dienst is er niet merkbaar in te vinden. Alles wordt zeer oppervlakkig beschreven, is een zgn. christelijke tint. Gebruik van Heer.
Conclusie: Voor kerstboek waardeloos.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
J. Cnossen-Hoorntje

Het jockeypetje, druk 1, 78 blz.
Het jockeypetje door Janny Cnossen-Hoorntje. Een geleend jockeypetje veroorzaakt allerlei trubbels in een groot gezin, waar alle kinderen de lagere of middelbare school bezoeken en waar moeder bovendien een baan als onderwijzeres heeft. Een van de jongens neemt het petje mee naar het gym en raakt er door een onschuldig bedoelde grap mee in moeilijkheden. Het conflict heeft een kettingreactie van gevolgen. Het gelukkige slot is, dat moeder haar betrekking opzegt om zich weer geheel aan haar gezin te wijden. Zwierig geschreven met rappe dialogen en kwieke tekeningen. Een prima jeugdboek. (geb. f 3,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1966-67

Open IDIL-Gids.