Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Blomberg-Zeeman

Het joodje, druk 1, 70 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens van 9-12 jaar; omvang 70 bladz., met 8 ill. van M. Smits-van Burgst; prijs f0.90 gec. Bij getallen groote reductie.
Korte inhoud: Brammetje Lijnzaad, die op de Maandagmarkt te Amsterdam zijn vader bij het verkoopen helpt, maakt daar kennis met de jongens van een school op het Marktplein. Als deze jongens in de Zomervacantie met hun onderwijzers aan het strand te Zandvoort gaan kampeeren, zet Bram, het Joodje, op een uitgaansdagje met Vader, de kennismaking voort. Bij die gelegenheid wordt Bram verdacht van diefstal van een horloge uit een kampeertent. Vader Lijnzaad rust niet, voor hij Brams onschuld aan het licht heeft gebracht. Hierin wordt hij dapper bijgestaan door den Oud-Kantonrechter Torenop, den grootvader van een der vriendjes.
Beoordeeling: Op kinderlijke wijze schetst de schrijfster de vriendschap tusschen Christenjongens en een Jodenjongetje. Grootvader Torenop is een Christen van de daad, die met Gods hulp een zondaar, den werkelijken dief, op het rechte pad brengt. Het verhaal laat zich prettig lezen. Ook 't bezoek aan het opvoedingsgesticht voor jongens, waarin de jeugdige dief, door tusschenkomst van Torenop is geplaatst, is interessant voor onze leesgrage jeugd beschreven. Aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930