Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLinda Erics

Goudhaantje, druk 1, 110 blz.
G. K. C. 0. 19 t. d. t. f 1.-. (Band 45 ct.). Jan de Rooi is een vroolijke, flinke jongen, wiens vader wegens diefstal in de gevangenis zit. Moeder waarschuwt hem tegen dit kwaad; en Jan wil dan ook eerlijk blijven. Zelfs werpt hij z'n beukenootjes en eikels weg, als hij bedenkt, dat ze eigenlijk gestolen zijn. Hij komt in kennis met Juffr. Hester, die hem troost, als hij bedroefd is over een beschuldiging van den boschopziener. Zij zorgt er voor, dat hij op de Zondagsschool komt, waar zij onderwijs geeft. Als Jan bij de nicht van zijn moeder naaiwerk moet brengen, komt hij door een vechtpartijtje in aanraking met den eigenaar van "Beukenrode", een in zichzelf gekeerd man, die Jan evenwel vriendelijk behandelt. Later komt Jans vader uit de gevangenis, en krijgt hij werk, zoodat broodzorgen minder worden. Jan wordt ernstig ziek, moet naar 't ziekenhuis, maar herstelt. In den tijd van zijn ziekte komt nicht Schoorman haar kwaad belijden, hoewel haar man altijd nog even stug blijft en zich liever met dat "dievenvolk" niet inlaat. De schrijfster weet de schoone Nederlandsche taal goed te hanteeren. Haar stijl is onberispelijk. Een enkele uitdrukking vinden we minder gepast. Scheldwoorden als "de gekke baron" moeten niet in een jongensboek voorkomen. Ze worden maar al te gauw nagezegd. "Kleine duvel" (blz. 46) is volstrekt te laken. Hoewel dit boekje niet ongodsdienstig is, achten we het godsdienstig element te zwak. 't Is oppervlakkig. Waarom Jan in zijn ziekte zoo rustig kan zijn en volstrekt niet tegen den dood opziet, wordt niet meegedeeld. Er wordt in dit verhaal heel wat omgehaald, maar niet veel rechtgezet. De titel is niet gelukkig gekozen. Wanneer zullen onze auteurs eindelijk eens afzien van de truc, waarbij een ernstige ziekte tot de oplossing leidt? In de serie 1927 is het met die ziekte, welke juist op 't goede oogenblik optreedt, heusch te bar. Onze aanbeveling geschiedt begrijpelijker wijze met maar weinig geestdrift.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1927