Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. Gilhuis-Smitskamp

Het karretje van Dirk Olie, druk 1, 24 blz.
G. K. O. 4 z. p. 12 cent. Dit boekje, appetijtelijk van uiterlijk, is blijkens de afdeeling in lettergrepen voor de kleintjes bestemd, ofschoon naar onze gedachte de geschiedenis van een uitgehaalde kwajongensstreek voor deze categorie niet het meest geschikt motief is. Ook lijken ons de twee geteekende kereltjes rijkelijk klein voor dit bedrijf. We geven echter volmondig toe, dat het heel mooi verteld is, dat er gang in zit en dat de ontknoping bevredigt. Kors en Koen, zoontjes van den koster, moeten zich op een regenachtigen middag vóór Kerstfeest, buitenshuis vermaken. Ze roepen Dirk Olie, die lucifers, borstels e.dg.l. verkoopt, na, en als hij op een boerderij naar binnen gaat, duwen ze zijn karretje verder den landweg op. Het gaat hoe langer hoe wilder, tot het karretje over een steen kantelt en omslaat. Verschrikt loopen ze weg en verstoppen zich in een kerkbank, waar ze een tijdje later ontdekt worden door de dochter van den dominee. Kors gaat op aanraden van den domine vergeving vragen aan Dirk Olie en dan wordt alles weer goed. Het geestelijk element wordt verdienstelijk te pas gebracht. De strekking kan worden omschreven met, hetgeen dominee tot Kors zegt: "Altijd schuld belijden, voor den Heere en voor de menschen, hoor jongen". De illustraties zijn over het algemeen goed getroffen. Het plaatje op den omslag is niet in overeenstemming met den tekst op pag. 12 (" 't ligt alles door elkaar in het natte gras"). De plaat tegenover bladz. 7 suggereert eerder een dichtgevroren singel, dan een natgeregenden dorpsweg. We bevelen dit boekje met genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

G. Gilhuis-Smitskamp

Het karretje van Dirk Olie, druk 1, 24 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 6-7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kors en Koen, broertjes, gooien bij het spelen het boodschappenkarretje van Dirk Olie om, zoodat de inhoud in het natte gras valt. Van angst durven ze dan niet naar huis en kruipen weg in de kerk. Doordat daar iemand op het orgel speelt, herinneren ze zich, dat het Kerstfeest worden zal; nu, en dan komt natuurlijk alles goed. Zooals te doen gebruikelijk is, gaat Kors Dirk Olie vergeving vragen. Algemeene op- of aanmerkingen: 't Verhaaltje is goed verteld en daar de woorden in lettergrepen verdeeld zijn, zullen de kinderen 't graag en gemakkelijk lezen. "Altijd schuld belijden voor den Heere en voor de menschen. Dan kun je echt Kestfeest vieren", zegt de Dominé tegen Kors. Als dat beginsel nu werkelijk voor onze kinderen goed gaat leven, dan kunnen we tevreden zijn en meer dan dat. De figuur van Dirk Olie is wat gechargeerd.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
G. Gilhuis-Smitskamp

Het karretje van Dirk Olie, druk 2, 24 blz.
G.K.O. 4 z.p. Dit boekje is blijkens de afdeeling in lettergrepen voor de kleintjes bestemd, ofschoon naar onze gedachte de geschiedenis van een uitgehaalde kwajongensstreek voor deze categorie niet het meest geschikt motief is. Ook lijken ons de twee geteekende kereltjes rijkelijk klein voor dit bedrijf. We geven echter volmondig toe, dat het heel mooi verteld is, dat er gang in zit en dat de ontknooping bevredigt. Kors en Koen, zoontjes van den koster, moeten zich op een regenachtigen middag vóór Kerstfeest, buitenshuis vermaken. Ze roepen Dirk Olie, die lucifers, borstels e.dg.l. verkoopt, na, en als hij op een boerderij naar binnen gaat, duwen ze zijn karretje verder den landweg op. Het gaat hoe langer hoe wilder, tot het karretje over een steen kantelt en omslaat. Verschrikt loopen ze weg en verstoppen zich in een kerkbank, waar ze een tijdje later ontdekt worden door de dochter van den dominee. Kors gaat op aanraden van den dominee vergeving vragen aan Dirk Olie en dan wordt alles weer goed. Het geestelijk element wordt verdienstelijk te pas gebracht. De strekking kan worden omschreven met hetgeen dominee tot Kors zegt: "Altijd schuld belijden, voor den Heere en voor de menschen, hoor jongen". De illustraties zijn over het algemeen goed getroffen. We bevelen dit boekje met genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

G. Gilhuis-Smitskamp

Het karretje van Dirk Olie, druk 2, 24 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Zie beoordeeling 1934, blz. 8.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
G. Gilhuis-Smitskamp

Het karretje van Dirk Olie, druk 3, 24 blz.
prijs f 0,25; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Koen en Kors zien 's middags voor Kerstmis het karretje van Dirk Olie onbeheerd staan. Ze gaan er mee rijden, tot het wagentje kantelt. In hun angst durven ze niet naar huis; ze gaan de kerk binnen. Ze worden ontdekt door de meester. Koen vertelt alles. Meester stuurt ze naar huis. Ze moeten Dirk Olie vergeving vragen. Bovenal schuld bekennen voor God en Hem vragen om vergeving van het kwaad. Strekking: Baldadigheid is niet toelaatbaar. Gebruik van Here.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.