Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. Mateboer

Het licht schijnt in de duisternis , druk 1, 179 blz.
prijs f 6,95; leeftijd ± 11-12 jaar.
Inhoud: De Waldenzen kennen geen rust in het gebied van de hertog van Savoye. Met behulp van de Fransen moeten ze uitgeroeid warden. Paul Bastic overleeft de strijd met zijn verloofde, maar zij sterft door later voor hem in de bres te springen. Samen met ds. Arnand, Jean Reinandin en vele anderen bouwen ze in Zwitserland het verzet weer op. Zo komen ze na veel strijd weer terug in hun vaderland. Strekking: Het geloof beproefd. Gods hand slaat, maar redt uit de nood. Een moeilijk probleem: strijden of de onderwerping aanvaarden als straf uit Gods hand.
Conclusie: Een boek, dat aangrijpend deze episode beschrijft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
T. Mateboer

Het licht schijnt in de duisternis , druk 1, 179 blz.
prijs f 6,95 gebonden; jongensboek, leeftijd 10-18 jaar.
Inhoud: Episode van der strijd der Waldenzen rondom een jonge Waldens Paul Bastie.
Conclusie: Geeft goed inzicht in de historie van de Waldenzen. Spannend en boeiend tot het eind. Pedagogisch en psychologisch zeer goed. Godsdienstig zeer goed en leerzaam.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
T. Mateboer

Het licht schijnt in de duisternis , druk 1, 179 blz.
prijs f 7,25 gebonden; jongensboek, leeftijd 10-18 jaar.
Inhoud: Episode van der strijd der Waldenzen rondom een jonge Waldens Paul Bastie.
Conclusie: Geeft goed inzicht in de historie van de Waldenzen. Spannend en boeiend tot het eind. Pedagogisch en psychologisch zeer goed. Godsdienstig zeer goed en leerzaam.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
T. Mateboer

Het licht schijnt in de duisternis , druk 1, 179 blz.
prijs f 7,25 gebonden; jongensboek, leeftijd 10-18 jaar.
Inhoud: Episode van de strijd der Waldenzen rondom een jonge Waldens Paul Bastie.
Conclusie: Geeft goed inzicht in de historie van de Waldezen. Spannend en boeiend tot het eind. Pedagogisch en psychologisch zeer goed. Godsdienstig zeer goed en leerzaam.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
T. Mateboer

Het licht schijnt in de duisternis , druk 1, 179 blz.
prijs f 7,55 gebonden; jongensboek, leeftijd 10-18 jaar.
Inhoud: Episode van de strijd der Waldenzen rondom een jonge Waldens Paul Bastie.
Conclusie: Geeft goed inzicht in de historie van de Waldenzen. Spannend en boeiend tot het eind. Pedagogisch en psychologisch zeer goed. Godsdienstig zeer goed en leerzaam.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1972

Open Boekbeoordeling.