Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMeta Visser-Gorselink

Haantje de Voorste, druk 1, 56 blz.
G.K.C.O. (Cart. band) 10 t.d.t. Tineke mag alleen Oma gaan feliciteeren. Daar ontmoet ze een ander meisje, Netty, een klein vriendinnetje van Oma. Ze is wat jaloersch op dat kind, omdat ze graag altijd en overal Haantje de Voorste wil zijn. Oma vertelt de geschiedenis van haar mooie, rood gebloemde theekopje, waardoor ze Tineke wil leeren te strijden tegen haar hoogmoedig hartje. Hoewel oma en moeder gedurig Tineke aansporen, de arme Netty, die haar moeder verloren heeft, eens op te zoeken, verzet zij zich daar telkens tegen en zoekt meer het gezelschap van de babbelzieke Jetje. Als ze op school bij een tolwedstrijd niet den eersten prijs wint, is ze weer zeer opstandig. Met Kerstmis wil Vader, dat ze Netty zal gaan vragen om bij hen het Kerstfeest te komen meevieren. Ze doet het onwillig, maar het gezicht op het arme gezin van Netty en haar groote voorrechten, breken haar hoogmoed en eigenzinnigheid. Ze belijdt haar schuld en vindt vergiffenis. Dat hoogmoed ook een zonde is in het kinderleven, en in Gods kracht moet worden bestreden, is een voortreffelijke les. Toch is, principieel bezien, dit boekje niet sterk. De illustraties en de afwerking winnen het in dit opzicht van het gehalte. Een Christelijke school en een Christelijk gezin komen er in voor. Maar het geloof is te weinig de drijvende kracht. En Kerstfeest moet de kromme zaken weer recht maken. Het boekje is niet onchristelijk en kan in onze gezinnen zeer wel worden gelezen, maar de evangeliseerende Zondagsschool heeft er niet te veel aan. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

Meta Visser-Gorselink

Haantje de Voorste, druk 1, 56 blz.
prijs f 0.50; in slappen omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 9-10 jaar; Catalogusno. 215. Strekking: Een verhaal, waarin Tineke de hoofdpersoon is. Zij is een hoogmoedig kind, dat naast zich geen ander kind duldt, ook niet al sterft haar moeder. Tenslotte wordt zij bewogen op school.
Conclusie: Een vlot geschreven boek met een goeden kijk op de kinderziel. De godsdienstige strekking is zeer zwak.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
Meta Visser-Gorselink

Haantje de Voorste, druk 2, 56 blz.
Prijs f 0,50; in slappe omslag; geïllustreerd; meisjesboek; Strekking: Tineke wil de eerste zijn. Haar oma vertelt van een meisje, dat alleen Haantje de voorste wil zijn. Tineke leert tenslotte: Wat vraagt Jezus van mij?
Conclusie: Wat de zielkunde betreft vlot geschreven. Godsdienstige strekking is van weinig waarde. Eindoordeel matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
Meta Visser-Gorselink

Haantje de Voorste, druk 3, 56 blz.
prijs f 0,70; in slappe duplexomslag; meisjesboek, leeftijd ± 10 jaar.
Inhoud: Tineke wil altijd de eerste zijn. Zij kan niet hebben, dat een ander boven haar staat. Ze leert inzien, dat haar houding verkeerd is, vooral na de vertelling van Oma.
Conclusie: Niet onaardig, vlot geschreven boekje. De godsdienstige inhoud is niet sterk. Heeft wel opvoedkundige waarde.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
Meta Visser-Gorselink

Haantje de Voorste, druk 4, 56 blz.
prijs f 0,85; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Tineke wil graag overal de eerste zijn. Bij spelletjes en bij de mensen. Bij oma ontmoet ze Netty, die haar moeder verliest; ze kan het niet erg verkroppen, dat ze haar plaatsje moet delen, evenmin als de "troost"prijs in de tolwedstrijd op school.Tenslotte overwint de liefde. Strekking: Tineke moet veel leren, wat oma haar probeert duidelijk te maken door een verhaaltje over het rood gebloemde kopje. Later begrijpt ze het, dat het zonde is de eerste te willen zijn, een zonde die evenwel in ons aller hart woont. Dit moet als schuld erkend worden voor God, om van Hem vergeving te mogen ontvangen.
Conclusie: Dit boekje tekent de gesteldheid van hetgeen diep in ieders hart leeft. Niet God, niet onze naaste, maar ik de eerkroon. Een prettig geschreven en leerzaam boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.