Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFerdinand

Het kerstfeest van den ouden dokter, druk 1
Op Kerstavond wordt de oude dokter Peterle, juist als hij gereed staat, met zijne familie het Kerstfeest te vieren, ontboden bij eenen houthakker, die zijn been gebroken heeft. Ondanks den sneeuwstorm gaat hij er heen, doch op den terugtocht begeven hem de krachten, zoodat hij bezwijmd in de sneeuw neervalt. Hij wordt echter opgespoord en thuis gebracht, en allen vieren dankbaar en verheugd het Kerstfeest. Een boeiend geschreven vertelling. De taal is goed. De stijl levendig en pakkend. Een oorspronkelijk verhaal is het niet. Ofschoon het niet vermeld wordt, (waarom toch niet?) schijnt het eene vertaling te zijn. Jammer, dat de bewerker het niet in een Nederlandsch gewaad heeft gestoken. Het verhaal zou er veel door gewonnen hebben. Nu vloeit het boekje over van wat speciaal Duitsch is, inzonderheid wat de Kerstfeestviering, en wat daarmee samenhangt, betreft. Op bladz. 21 laat de Schrijver zelfs "de lieve engelen met Kerstmis op aarde komen", en noemt hij den hemel "de Kerstzaal, waar al de sterren lichten aan den grooten Kerstboom." De Kerstavond wordt een heilige(!) avond genoemd. Dat het Duitsch element in dit boekje zoo bovendrijft, vinden wij bepaald jammer. "Wie den arme geeft, leent den Heere", en: "de zegenende ziel zal vet gemaakt worden", schijnt het thema te zijn. Ook blijkt in het verhaal duidelijk, dat in bange uren niet vruchteloos de uitkomst van den Heere verwacht wordt. De heerlijkheid van den dokter schittert meer dan die van het Kindeke in de kribbe. De wijze, waarop over het Kindeke gesproken wordt, vonden wij soms hinderlijk (pag. 5). Evenwel, omdat de strekking goed en de kern van het verhaal bepaald aantrekkelijk is, durven wij dit boekje, niettegestaande de gemaakte opmerkingen, toch aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.