Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. de Koning

God zorgt, druk 1, 76 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. Geïll. door C. Oudenaarden. 40 cent. De wed. Van Delden is na den dood van haar man met zes kinderen in behoeftige omstandigheden achtergebleven. Een tekst aan den wand "Want Hij zorgt voor u", waarop Vader nog in zijn sterven gewezen had, is haar tot rijken troost. Hein, de oudste jongen, die pas van school is, tracht z'n moeder te helpen. Hij heeft groote plannen om als groentenhandelaar geld te verdienen, maar weet niet, hoe ze uit te voeren. Victor, het door zijn moeder verwende zoontje van meneer Verhoeven, plaagt en sart hem. Hij doet Heins moeder vallen, zoodat ze haar voet verstuikt en ze niet loopen kan. Hein wil zich wreken, maar Victor ontvlucht hem op de fiets en komt leelijk terecht. Nu bemoeit meneer Verhoeven, die van een lange reis is thuisgekomen, zich met Hein. De twee jongens verzoenen zich met elkaar en worden vrienden. Door bemiddeling van meneer Verhoeven krijgt Hein een groentekar en in het huis van de arme weduwe wordt ervaren, dat God zorgt. Het verhaal is eenvoudig en goed, maar de omkeer zoowel bij Victor als bij z'n moeder gaat wonderlijk snel. Het natuurlijke wordt hier zeer zeker geweld aangedaan. De correctie is incorrect geweest; we noteerden 6 fouten. De titel drukt het thema volkomen uit. Tegenover goed geteekende figuren staan de portretten van Mevrouw Verhoeven en van Victor, die minder zijn geslaagd. De illustratiën zijn origineel. Ofschoon de hierboven genoemde bezwaren zeker meetellen, kunnen we niettegenstaande de gemaakte aanmerkingen dit verhaal aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

J.C. de Koning

God zorgt, druk 1, 76 blz.
Leeftijd 8-10 jaar. Het boekje, geschreven voor 8-10 jarige kinderen, geeft een verhaal van een weduwe, die met haar zes kinderen, waarvan Hein de oudste is, de waarheid ondervinden van het Woord des Heeren : "Want Hij zorgt voor u!" Victor Verhoeven, het zoontje van de villabewoners, duwt Hein's moeder met opzet omver, zoodat zij met een verstuikten voet blijft liggen. Hein wil zich wreken op Victor. Deze rent snel op zijn fiets weg, komt te vallen en krijgt een hoofdwonde. Dit voorval brengt de villa-bewoners in aanraking met het huisgezin der weduwe. Victor ziet het verkeerde zijner handelingen en belijdt zijn schuld en zonden. Mijnheer Verhoeven helpt de weduwe en haar gezin, die hierin Gods Hand zien. Aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.