Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. Gilhuis

Het kikkerslootje, druk 1, 34 blz.
G.K.O. 1 z.p. 6 t.d.t. 20 cent. Liesje mag niet komen in de buurt van de sloot, die achter het huis loopt, maar ze kan de verleiding niet weerstaan. Op het gras bij de sloot vindt ze een kikker, die ze in haar hoed doet en meeneemt in huis. Daar zit een oude dame ter visite en, door dat onverwacht bezoek in de huiskamer verbouwereerd, vergeet ze haar hoed dicht te houden, met gevolg, dat de kikker er uit wipt, net in den schoot van de dame. Een geweldige schrik-scène, een vallende bloempot en Liesje naar bed gedeporteerd zijn de droeve consequenties van de ongehoorzaamheid. Maar afgeleerd heeft Liesje het kwaad nog niet. Ze komt weer in de buurt van de sloot en wordt er dan ingedrongen door den speelschen hond van de buren. Nu loopt 't uit op ziek in bed liggen, 't gevaar dat de lang verbeide ............- Maar het tactvol spreken van Vaderen Moeder met Liesje, die nu haar ongehoorzaamheid als zonde tegen den Heere Jezus leert zien, brengt alles nog terecht. En als dan, na haar herstel en haar overvloedig cadeau-rijken verjaardag, de verleiding er weer is, weet ze die te weerstaan: "ze blijft gehoorzaam, de Heere Jezus sterkt haar . . . ." Dit boekje heeft een heel goeden vorm, fleurigen, frisschen, kinderlijken stijl. 't Is bestemd voor kleine meisjes, die het goed kunnen lezen en met die bestemming is de heel eenvoudige strekking in overeenstemming: ongehoorzaamheid is zonde, die nare gevolgen heeft, maar overwonnen kan worden in en door de kracht van het gebed. Wij achten het echter een tekort, dat de Heere Jezus teveel "de helpende Jezus" is, zoodat het Evangelie te weinig tot zijn recht komt. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

C. Gilhuis

Het kikkerslootje, druk 1, 34 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Liesje is ongehoorzaam; terwijl Opa een dutje doet en Moeder boven is, gaat zij naar het slootje achter in den tuin en vangt daar een kikkertje in haar hoed. Dat moet zij Opa laten zien! Maar de kikker verwekt een heele consternatie in de salon, waar een deftige mevrouw op visite is. Den volgenden dag is Liesje weer ongehoorzaam; ze gaat weer naar het slootje en valt daarin. Gelukkig, dat Opa haar bijtijds redden kan. Nu moet ze haar verjaardag in bed vieren; maar één ding valt mee: hoewel ze ongehoorzaam geweest is, krijgt zij toch verschillende cadeautjes. Maar niet voordat zij aan den Heere gevraagd heeft, of Hij haar gehoorzaam wil maken. Algemeene op- of aanmerkingen: Een leuk verhaal voor de kleintjes, op uitstekende wijze verteld. De godsdienstige sfeer is kinderlijk en goed, hoewel door den aard van het verhaal niet diepgaand. Mooi, dat Liesje den Heere noodig heeft om haar kinderzonden te overwinnen. Zij is niet het brave meisje, dat we alleen in boeken aantreffen, maar het kind, zooals we dat overal kunnen vinden.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.