Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Goudhaantje, druk 2, 148 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: "Goudhaantje" noemt mijnheer van Hasselt zijn eenigst meisje Elsje, om haar roode, prachtig golvende haar. Elsje groeit op zonder Moeder onder de zorg van een dienstbode. Tante Ans houdt er een beetje toezicht over en dit is wel noodig, want Els is een echte robbedoes, niet van slordigheid vrij te pleiten. Trouwens, heel de huishouding is slordig. Door een studiereis naar Indië ziet mijnheer van Hasselt zich genoodzaakt zijn meisje toe te vertrouwen aan zijn broer in den Haag, een dokter, die zelf ook twee meisjes heeft. Voor Els is de overgang van haar ongebonden leven naar de meer deftige omgeving in den Haag groot. Zij weet er zich doorheen te slaan, ondanks de botsingen met haar nichtjes, echte nuffen, die weinig passen bij de ronde, openhartige Els. Els wordt hierin geholpen door den omgang met een leerares van school, die haar ook bekend maakt met den eenigen Naam tot zaligheid gegeven. Els probeert in haar leven den Heere te volgen. Als haar Vader weer thuis komt, weet zij het gedaan te krijgen, dat Gods Woord in huis gelezen wordt. Algemeene op- of aanmerkingen: Callenbach heeft dit boek prachtig verzorgd uitgegeven. Een frissche band, mooi papier, heldere druk, aardige teekeningen. Als verjaarsgeschenk zal dit boek heel goed gebruikt kunnen worden, beter dan als Kerstboek, lijkt mij. Immers voor onze Zondagsschool willen wij, graag lectuur hebben, die meer belijnd is. Het boek heeft goede eigenschappen, want Mevr. Jongejan schrijft een goede pen. Zij weet van Els een meisje te maken, dat stellig een sympathieken indruk achterlaat bij de lezeressen. Maar wij vragen meer, n.l. een boek, dat duidelijk de noodzakelijkheid van den Christus als Borg aanprijst. Daarom kunnen wij dit boek niet een "warm aanbevolen" meegeven.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Goudhaantje, druk 3, 124 blz.
prijs f 1,50; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Goudhaantje heeft geen moeder. Vader, een beste, maar ongelovige man, is leraar. Hij gaat lezingen houden in Indië en Elsje (Goudhaantje) vindt haar tijdelijk tehuis in Den Haag bij vaders broer, een dokter. Elsje heeft daar een verdrietig leven, maar ze leert door juffrouw de Wijs de Heere Jezus kennen. Strekking: Een oppervlakkig opgevoed kind leert de zegen van het Evangelie kennen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een boeiend verhaal, waarin we een ongedwongen en gevat meisje leren kennen. De meisjes zullen het zeker in één ruk willen uitlezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Goudhaantje, druk 3, 124 blz.
Goudhaantje, door C.Th. Jongejan-de Groot, heeft geen moeder meer. Haar geleerde vader houdt veel van haar, maar van opvoeden weet hij niet veel. Als hij een studiereis gaat maken, komt Goudhaantje bij oom en tante en twee nichtjes, twee nufjes die aan niets anders denken dan aan partijtjes en jurken. Zelf blijft ze het lieve, eenvoudige Goudhaantje. Een muzieklerares beïnvloedt gunstig haar erg verwaarloosd godsdienstig leven. Als vader thuiskomt, vindt hij een veel verstandiger meisje terug. Dit boek is een verkwikking na al het neutrale waar de boekwinkels van vol liggen.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.