Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnnie Vreeland

Het kleine hoekje, druk 1, 61 blz.
prijs f 1,-; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De familie Harmsen woont in een veel te klein huis. Ze komen in aanraking met de familie 't Hart. Deze leren door ziekte van hun dochtertje Jenny weer bidden. Later krijgt meneer 't Hart een andere betrekking in Arnhem en deze weet te bewerken, dat Harmsen aangenomen wordt als chauffeur en is de woningellende voorbij. Strekking: Waar zelfs de koningin niet helpen kan, weet de Heere uitkomst te schenken.
Conclusie: Een niet onaardig verhaal, goed verteld. Maar voor ouders, die bezwaar hebben tegen kortgeknipte haren, is het niet aan te bevelen dit boekje aan hun kinderen te geven. Overigens bezit het boekje goed kwaliteiten; toch maar:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Annie Vreeland

Het kleine hoekje, druk 2, 58 blz.
prijs gebonden f 1,-; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De familie Harms is veel te eng behuisd. Vader schrijft ten einde raad aan de koningin. Haar antwoord getuigt van meeleven, maar ze kan ook niet direct helpen. Langs wonderlijke weg komt de oplossing als een gave van God, die altijd helpen kan. Strekking: Weinig met vrede is beter dan veel zonder tevredenheid! We moeten als kaarsjes zijn ter ere van de Heere Jezus; dat kan anderen ten zegen zijn.
Conclusie: Een boekje, dat op ontroerende wijze het moderne leven met huizengebrek en huwelijksproblemen aan de orde stelt. Het materieel en geestelijk happy end is haast al te mooi!
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.