Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Het klompje, dat op 't water dreef, druk 1, 47 blz.
Prijs f 0,60; gecartonneerd; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. Strekking: De molenaar vindt een drijvend klompje; er is geen kind verdronken, maar Wim raakte de klompjes van z'n zusje kwijt. Na veel grappige voorvallen krijgt hij ze terug op de verjaardag van de Burgemeester. Gebruik van Heer.
Conclusie: Heel aardig verteld. Maar het heeft voor onze Z.S. geen evangeliserende strekking van betekenis. Daarom:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het klompje, dat op 't water dreef, druk 5, 48 blz.
In de serie "Voor onze kleinen", van W.G. van de Hulst bracht nr. 14, Kareitje het reeds tot een zevende druk. Kareltje heeft van zijn oma een hondje gekregen. Maar als hij samen met zijn zusjes dit geschenk naar huis wil dragen, gaan zij stoutweg door het verboden bos. Natuurlijk loopt het mis: de boswachter en zijn hond bezorgen hun angstige ogeblikken, maar het loopt tenslotte toch nog best af. Zoals gebruikelijk, is de verteltrant goed op het kleine volkje afgestemd. Een 5e druk bereikte nr. 17 uit deze serie: Het klompje dat op 't water dreef. Eén klompje drijft op het water, een tweede klompje wordt gevonden - waar komen die toch vandaan? Alle moeders hebben hun kindjes al geteld en ze zijn er allemaal. Kleine Wim weet het wel, maar durft het eerst niet te vertellen. Alles komt toch nog goed terecht; héél anders dan Wim gedacht had. Dit aardige, wat ouderwets aandoende verhaaltje zal wel door de kleintjes gewaardeerd worden.(p. dl. geb. f 0,80)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Het klompje, dat op 't water dreef, druk 6, 48 blz.
t.d.t., G.K.C.B., J.M. 6-8 j. Een prachtig uitgegeven deeltje van deze unieke reeks. Voor evangelisatie-doeleinden is het minder geschikt, maar verder een juweeltje voor de kleuters, die pas kunnen lezen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

W.G. van de Hulst

Het klompje, dat op 't water dreef, druk 7, 48 blz.
Het klompje, dat op 't water dreef door W.G. van de Hulst. De molenaar vist een klompje uit het water en vreest dat er een kind verdronken is. Alle mensen uit het dorp gaan op onderzoek uit, totdat blijkt dat een ventje met de klomp van zijn zusje is gaan varen. Een dramatisch, ouderwets verhaaltje. (geb. f 1,30)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1965-66

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Het klompje, dat op 't water dreef, druk 8, 48 blz.
prijs gebonden f 1,50; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Wim heeft met de klompjes van zijn zusje bootje varen gespeeld. Een klompje komt bij de oude molenaar terecht, het andere in de stal van de burgemeester. Wim is bang van hem en staat veel angst uit. De strenge burgemeester blijkt een heel aardige man te zijn. Door zijn toedoen komen de klompjes weer terecht en op zijn verjaardag trakteert hij alle schoolkinderen met hun vaders en moeders op oliebollen, die de molenaar en zijn vrouw gebakken hebben. Blij en dankbaar zegt Wim voor het slapen gaan zijn avondgebedje op. Gebruik van Heer.
Conclusie: De 8ste druk spreekt voor zichzelf. Kinderen van 6 tot 8 jaar zullen er van genieten. Werk van v. d. Hulst is te bekend, om er nog veel van te zeggen. Heer voor Heere blijft jammer.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het klompje, dat op 't water dreef, druk 12, 47 blz.
geb., geïllustr., geschikt voor jongens en meisjes van 6-8 jaar. Prijs: f 4,95.
Inhoud: Wim verliest al spelend een klompje. De molenaar ziet het drijven en denkt het ergste. De politieman en de burgemeester komen eraan te pas. Als de burgemeester jarig is, krijgt Wim op een verrassende manier het klompje terug. Conclusie': Nog een boekje uit dezelfde serie, waarvoor hetzelfde geldt als bij het vorige boekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen. A. Doeland
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1986

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het klompje, dat op 't water dreef, druk 13, 47 blz.
gekart., geïll., geschikt voor jongens en meisjes van 6-8 jaar. Prijs f 7,95.
Inhoud: Een oude molenaar vist een klompje uit het water en een tweede exemplaar wordt gevonden in de paardestal van de burgemeester. Kleine Wim heeft met de klompjes in het water bootje gespeeld en heeft ze allebei verloren. Niemand in het dorp mist klompjes; ze zijn van Wims zusje Beppie die met moeder het dorp uit is. Wim bekent alles aan de burgemeester. Die organiseert op zijn verjaardag een oliebollenfeest bij de molen en daar krijgt Wim de klompjes op bijzondere wijze terug.
Beoordeling: Meesterlijk verteld verhaaltje, heeft iets van een sprookje. Heel fijntjes wordt het kindergeloof in het verhaal ingeweven. Het verhaal vertoont kenmerken van een voorbije tijd ("de dikke keukenmeid"!), maar is toch zeker nog bruikbaar voor de kleintjes.
Eindoordeel: aanbevolen. M.C.R.-Vr.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1993

Open Boekbeoordeling.