Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.G. Eggebeen

Het ontzet, druk 1, 85 blz.
prijs f 1,95 in slappe omslag (pocket in de Banier-jeugdserie); jongensboek, leeftijd 12 j. en ouder.
Inhoud: Franse troepen hebben de Hugenoten ingesloten en de nood gaat dringen. De koningin van Navarre wil helpen, maar hoe moest die boodschap de dappere mannen bereiken? Alleen met Gods hulp zal iets bereikt kunnen worden. Een vrouw gaat op weg en beleeft wonderlijke dingen vóór het grote wonder van de bevrijding zich voltrekt.
Conclusie: Een zeer boeiend en verrassend verhaal uit de tijd van de Hugenoten. Duidelijk blijkt hun hoop op de Heere alleen in hun strijd voor de zaak des Heeren. Jammer dat hier en daar een nogal oude stijl en woordkeus wordt gebruikt ('t is toch een kinderboek!): op de knieën zinken; memoreren in plaats van vertellen zijn er enkele voorbeelden van.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
A.G. Eggebeen

Het ontzet, druk 1, 85 blz.
prijs in slappe omslag f 2,35; geillustreerd; jongensboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Een vesting van de Hugenoten wordt door Franse soldaten belegerd. Koningin Johanna van Navarre brengt in Pau troepen bijeen om de vesting te ontzetten. Een vriendin van haar, de gravin van Blancheville, weet met behulp van een doofstomme man en een rovershoofdman deze goede tijding in de vesting over te brengen.
Conclusie: Een verhaal over de geloofsstrijd van de Waldenzen, dat wel boeien zal. De oorlogsvoering was ruw en meedogenloos. Evenwel niet hierom, maar om de manier waarop dit verteld wordt wekt dit verhaal opvoedkundig en ook godsdienstig bezwaren op. Er komt zo weinig in uit dat Gods kerk door lijden geheiligd wordt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

Tweede beoordeling:
Inhoud: Franse troepen hebben de Hugenoten ingesloten en de nood gaat dringen. De koningin van Navarre wil helpen, maar hoe moest die boodschap de dappere mannen bereiken? Alleen met Gods hulp zal iets bereikt kunnen worden. Een vrouw gaat op weg en beleeft wonderlijke dingen vóór het grote wonder van de bevrijding zich voltrekt.
Conclusie: Een zeer boeiend en verrassend verhaal uit de tijd van de Hugenoten. Duidelijk blijkt hun hoop op de Heere alleen in hun strijd voor de zaak des Heeren. Jammer dat hier en daar een nogal oude stijl en woordkeus wordt gebruikt ('t is toch een kinderboek!): op de knieën zinken; memoreren in plaats van vertellen zijn er enkele voorbeelden van.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
A.G. Eggebeen

Het ontzet, druk 1, 85 blz.
prijs in slappe omslag f 2,35; geillustreerd; jongensboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Een vesting van de Hugenoten wordt door Franse soldaten belegerd. Koningin Johanna van Navarre brengt in Pau troepen bijeen om de vesting te ontzetten. Een vriendin van haar, de gravin van Blancheville, weet met behulp van een doofstomme man en een rovershoofdman deze goede tijding in de vesting over te brengen.
Conclusie: Een verhaal over de geloofsstrijd van de Waldenzen, dat wel boeien zal. De oorlogsvoering was ruw en meedogenloos. Evenwel niet hierom, maar om de manier waarop dit verteld wordt wekt dit verhaal opvoedkundig en ook godsdienstig bezwaren op. Er komt zo weinig in uit dat Gods kerk door lijden geheiligd wordt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

Tweede beoordeling:
Inhoud: Franse troepen hebben de Hugenoten ingesloten en de nood gaat dringen. De koningin van Navarre wil helpen, maar hoe moest die boodschap de dappere mannen bereiken? Alleen met Gods hulp zal iets bereikt kunnen worden. Een vrouw gaat op weg en beleeft wonderlijke dingen vóór het grote wonder van de bevrijding zich voltrekt.
Conclusie: Een zeer boeiend en verrassend verhaal uit de tijd van de Hugenoten. Duidelijk blijkt hun hoop op de Heere alleen in hun strijd voor de zaak des Heeren. Jammer dat hier en daar een nogal oude stijl en woordkeus wordt gebruikt ('t is toch een kinderboek!): op de knieën zinken; memoreren in plaats van vertellen zijn er enkele voorbeelden van.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.