Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Broos

Greetje uit de noodwoning, druk 1, 76 blz.
G.K.C.B. 11 t.d.t. Een weduwe met 4 kinderen verhuist uit een evacuatiepost naar een noodwoning. Moeder werkt zich ziek. Greet, de oudere, zit in 3e klas Mulo en moet volgend jaar examen doen. Ze schaamt zich voor haar armoede. Als moeder niet langer kan, doet ze voor haar de krantenwijk, en als de ziekte langer duurt, gaat ze van school en zoekt een dienst. Ze komt in een best gezin, en samen vieren ze vrolijk Kerstfeest. Onder de illustraties zijn er enige, die alle dynamiek missen, bv. een rijtje mantels aan een kapstok! Wat de inhoud betreft moet gezegd, dat de oudste meisjes het verhaal wel met genoegen zullen lezen; er komen echter allerlei dingen in voor, die zo onwaarschijnlijk zijn, dat ze ook de jonge lezer zullen treffen. De eerste bladzij begint al nodeloos tendentieus, want bij de bouw van een paleis is het op de straat ervóór heus niet beter gesteld dan bij de bouw van noodwoningen. Een buurt van noodwoningen is geen vieze buurt. De reactie van de schoolvriendinnen is heel onaannemelijk: „fijne buurt zeg, waar jij nu woont. Alle armelui, die weggebombardeerd zijn uit de gribus stoppen ze in die noodwoningen." Dat de meisjes de neus ophalen voor Greet, omdat ze de eerste uit de klas is, is ook „mis". Dat gejakker, om no 1 te willen zijn doet onaangenaam aan. Dat ze voortaan alleen nog maar „Greetje-uit-de-noodwoning" heet is ongelofelijk, alleen al omdat dit veel te lang is in het gebruik. We zouden kunnen voortgaan. En de ontknoping is veel te mooi om natuurlijk te zijn. Bovendien is het godsdienstig gehalte slap. De Kerstfeestviering bood een uitnemende gelegenheid om het Kerstfeest toe te lichten, maar de schrijver laat het bij: „het Kindje, dat op aarde kwam om arme mensen rijk te maken, voor altijd rijk en gelukkig." Dat alles maakt, dat we adviseren moeten, een keuze te doen uit de grote voorraad andere Kerstboeken, die beter te gebruiken zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

W. Broos

Greetje uit de noodwoning, druk 1, 76 blz.
Prijs f 0,85; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek.
Inhoud: Het gezin Dingmans, waarvan Vader in Duitsland is omgekomen, moet een noodwoning betrekken. Ze hebben het arm. Moeder doet, wat zij kon, maar wegens ziekte moet ze het opgeven. Greetje neemt de voor haar moeilijke beslissing, die heel wat strijd heeft gekost, om het leren op te geven en een dienstje te zoeken. Ze komt bij een familie terecht, die erg goed voor Greetje en zo ook voor heel het gezin is.
Conclusie: Dit is voor de kinderen een mooi boekje. Hier valt iets uit te leren. Greetjes moeilijke beslissing wordt goed verteld. Het godsdienstig leven heeft een plaats in dit gezin. Als Moeder weer beter is, gaan ze met elkaar naar de kerk. Greetje leert zichzelf verloochenen. Een goede strekking heeft dit boekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.