Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Het kerstfeest van twee domme kindertjes, druk 1, 46 blz.
G.K.C.B. 9 t.d.t. Een kerstvertelling in sprookjesvorm. Een prinsesje van een groot kasteel en een arm jongetje van een klein huisje gaan er allebei op uit om het kindje in de kribbe te zoeken. Ze verdwalen in donker en sneeuw en ontmoeten elkaar met hun gelijkluidende boodschap en in hun gelijke teleurstelling. Maar in een huisje, waar ze belanden, hooren ze van het oude vrouwtje de ware kerstboodschap en op het kasteel van prinsesjes vader is dan de kerstviering van allen, die bij het sprookje betrokken waren. Het anders dan 't gewone van dit verhaaltje maakt het wel aantrekkelijk, maar 't is toch ook onwezenlijk, meer naar den trant der „Kerstsfeer" dan van het Kerstfeest. Doch v. d. Hulst — 't valt moeilijk anders te verwachten — doet het wezen van het Kerstfeest wel duidelijk uitkomen. En dan — 't boekje is voor de heel kleinen bedoeld! Maar apprecieeren kunnen we het genre niet.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

W.G. van de Hulst

Het kerstfeest van twee domme kindertjes, druk 3, 46 blz.
prijs f 0.60; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar; Catalogusno. 20. Strekking: Een meisje uit een kasteel gaat op zoek naar haar ster. Een arm jongetje gaat op zoek naar een gouden engel. Beiden verdwalen en vinden elkander. Door de ouders gezocht en gevonden.
Conclusie: Voor onze kleinen. Het is aardig verteld. Het lijkt een beetje sprookjesachtig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het kerstfeest van twee domme kindertjes, druk 4, 47 blz.
prijs 65 cent; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 j.
Inhoud: Het prinsesje uit het kasteel meent dat het kerstgebeuren plaats grijpt in het kleine huisje en het jongetje uit 't kleine huisje dat de stal in het kasteel is. Beiden gaan op stap, ontmoeten elkander, raken samen verdwaald en komen terecht in een hutje, waar een oud moedertje de Kerstgeschiedenis vertelt. Beiden angstig gezocht, komen uiteindelijk ieder in hun eigen bedje terecht, waar ze de handen vouwen en bidden. Dat is 't echte Kerstfeest. Strekking: 't Kerstfeest moet dringen tot persoonlijk gebed.
Conclusie: Ondanks een enkele overdreven voorstelling, welke ietwat sprookjesachtig aan, doet, een geschikt boekje voor onze kleinen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het kerstfeest van twee domme kindertjes, druk 6, 46 blz.
gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Het meisje van het kasteel en het jongetje uit het kleine huisje in 't bos gaan het kindje van Bethlehem zoeken. Ze ontmoeten elkaar en raken verdwaald. Het meisje bezeert zich en kan niet verder. Kees zoekt en vindt hulp bij een oude baas in 't bos. De ongeruste ouders worden gerustgesteld en de kinderen horen het echte kerstverhaal. Strekking: Het echte Kerstfeest is voor rijke, maar ook voor arme kinderen hetzelfde, dat is het allermooiste.
Conclusie: Een vriendelijk verhaaltje, echt voor de kleuters. Zo nu en dan wat onwaarschijnlijk, maar niet overdreven; vlot en geestig geschreven. Voor de kleinen wel
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het kerstfeest van twee domme kindertjes, druk 6, 46 blz.
Een sfeervol kerstverhaaltje van W.G. van de Hulst, in protestants milieu gedacht, dat ook katholieke kinderen toch wel kunnen genieten, is Het kerstfeest van twee domme kindertjes, dat hier in 6e druk voor ons ligt als nummer 15 van de serie "Voor onze kleinen". De motieven zijn wel erg bekend: Esmeralda uit het kasteel en Kees, het arm jongetje uit het houthakkershuisje tegenover het kasteel, gaan - ieder op zich - op kerstavond het Kerstkindje zoeken in het bos. Omdat het erg sneeuwt, raken ze allebei de weg kwijt. Ze ontmoeten elkaar en worden gevonden door een oud echtpaar. Samen mogen ze kerstfeest op het kasteel vieren. (geb. f 0,80)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Het kerstfeest van twee domme kindertjes, druk 7, 47 blz.
prijs 90 cent gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 j., verdeeld in lettergrepen.
Inhoud: Prinsesje Esmeralda en het houthakkerszoontje Kees gaan ieder apart het Kindeke Jezus zoeken, verdwalen beiden in het bos en vinden elkaar. Ze komen terecht bij een paar oude mensen. De man gaat het donker in naar het kasteel, de vrouw vertelt van de Heiland, die voor zondaars op de wereld kwam en stierf aan het kruis. Alles komt goed, op het kasteel wordt met allen Kerstfeest gevierd. Strekking: De Here Jezus is niet meer op aarde: het echte Kerstfeest is het gebed van twee domme kindertjes.
Conclusie: Een pracht boekje met een èchte Kerstboodschap.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het kerstfeest van twee domme kindertjes, druk 9, 47 blz.
prijs gecartonneerd f 1,30; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Het rijke meisje Esmeralda en het arme jongetje Kees zoeken beiden het Kindje in de kribbe. Ze verdwalen in het bos en worden gevonden door een oude man en vrouw, die in het bos wonen. Alles komt goed en eindigt met het vieren van het Kerstfeest in het kasteel. Strekking: Godsdienstige strekking. God is niet aan plaats gebonden en Hij wil wonen in kastelen en kleine huisjes, in harten van grote mensen en kleine kinderen. Taal en stijl voortreffelijk.
Conclusie: 'n Echt v. d. Hulst-boekje, uitermate geschikt voor de kleintjes, bijzonder goed geïllustreerd. Goed geschikt voor uitdeling op het Kerstfeest.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het kerstfeest van twee domme kindertjes, druk 10, 47 blz.
prijs f 1,60 gebonden geillustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-8 jaar.
Inhoud: Esmeralda is een prinses en woont op een kasteel. Kees woont in een boswachterswoning. Wanneer ze 's avonds de lichtjes over en weer zien, denken ze aan sterren en een gouden engel. Tegen kerst gaan ze op weg om het Kindeke Jezus te zoeken. Als ze verdwalen, horen ze het kerstverhaal van twee bejaarde mensen, die de kinderen gevonden hadden. 's Avonds wordt het daar echt kerstfeest.
Conclusie: Een mooi kerstverhaal voor kleine kinderen waarin het kinderlijke element zeer goed uitkomt evenals het echte kerstfeestvieren en wat daarvoor nodig is, Eindoordeel warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het kerstfeest van twee domme kindertjes, druk 15, 47 blz.
jongens en meisjes 6-8 jaar, prijs f 6,50. Serie: "Voor onze kleinen".
Inhoud: Twee domme kindertjes, een rijk meisje en een arm jongetje gaan beide op de kerstdag op zoek naar de stal en het kindeke Jezus. Ze komen elkaar tegen in het grote bos. Samen zoeken ze verder maar verdwalen... Alles komt toch weer goed en ze vieren met elkaar kerstfeest op het kasteel, waar het meisje woont.
Conclusie: Een goede, geestelijke strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen. M. L. Breugem-Kardol.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1992

Open Boekbeoordeling.