Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

Het geheim van den geus , druk 5, 175 blz.
De titel is pakkend en zoo is het geheele boek, dat niet teleurstelt, zooals zoo vaak het geval is bij een boek met een sprekenden titel. Met genoegen en met vrucht zullen jongens van 12 jaar en ouder jonker Willem van Bronkhorst vergezellen en dat doende een goed inzicht krijgen van het leven te Amsterdam en daarbuiten in den tijd der beroerten. Wel zijn taal en stijl niet meer geheel van onzen tijd, maar dit zal niet beletten, dat onze knapen nog genieten zullen van een boek, dat de Hollandsche jongens van een halve eeuw geleden heeft geboeid. Voor hen kunnen wij het dan ook warm aanbevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913
E. Gerdes

Het geheim van den geus , druk 5, 175 blz.
Geïll. omslag. 4 zwarte plaatjes. Prijs 90 cent. Dit, uit onze jeugd ons reeds bekende boek, zal ook in den 5den druk grif zijn weg vinden. 't Is een mooi feestgeschenk. Om meer dan één reden aan te bevelen. Ook dit boek heeft zijn echte Gerdes'-gebreken: te veel romantiek, onwaarschijnlijkheden, lange alleenspraken, overdreven karakters; maar 't heeft ook zijn Gerdes'-deugden: boeiende verteltrant, goede paedagogie, en vooral vrome zin. Het verzoenend karakter der Christelijke waarheid treedt aan het licht. Isings zorgde voor fraaie teekeningen. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913

E. Gerdes

Het geheim van den geus , druk 6, 175 blz.
Een oude bekende. Gerdes is een geboren verteller geweest. Er is een bijzondere bekoring in zijn boeken, maar — dat hij na zooveel jaren nog geen gestorven verteller is, is toch moeilijk te begrijpen. Tot het beste werk van Gerdes behoort dit boek niet, al is er veel edelaardigheid, vergevensgezindheid en edelmoedigheid in. Gerenommeerde valschaardigheid, botte wraakzucht, laagheid en paapsche domheid en stompzinnigheid worden er ook breed in uitgestald. Er is in dit boek te veel sensatie, wat jongens van 10-16 misschien wel zal pakken, maar dit maakt het nog niet aanbevelenswaardig. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918