Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK. Norel

Harm watergeus, druk 1, 77 blz.
prijs f 2,70, gebonden, geillustreerd; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar. Harm zijn ouders zijn uit Enkhuizen naar Emden gevlucht. Daar wordt Harm zijn vader aangezocht mee te doen met de bevrijding van Holland. Ook Harm mag mee als watergeus. Ze willen Enkhuizen bevrijden, maar het grondijs belet hen dit. Na de inname van Den. Briel doet Harm dienst als spion in Enkhuizen. Ook deze stad spreekt zich uit voor de Prins en heeft toen zichzelf bevrijd.
Conclusie: Heel nuttig als de vaderlandse geschiedenis nog weer eens in de herinnering teruggeroepen wordt voor onze jeugd. De kortgeleden overleden schrijver van dit boekje weet zijn lezers heel best te boeien. Om, het echter voluit aan te kunnen bevelen voor de uitdeling bij gelegenheid van het Kerstfeest zou het wel iets meer godsdienstige inhoud mogen hebben. De Bijbel wordt zo maar een enkele keer genoemd en nadruk op de leiding van God in de bevrijding van ons land tijdens de 80-jarige oorlog kom je praktisch niet tegen. Ondanks zijn kwaliteiten kunnen we het voor de Kerstuitdeling niet zo vlot aanbevelen we houden het maar op een matige aanbeveling.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1971

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Harm watergeus, druk 3, 75 blz.
Leeftijd 9-12 jaar; Gebonden; geïllustreerd; Geschikt voor jongens. Prijs f 5,90.
Inhoud: Harm vlucht met zijn ouders naar Embden als Alva komt. Later gaat hij met zijn vader mee, die kapitein is van een geuzenschip. Zo maakt hij de inname van Den Briel mee, maar Harm is vooral blij als zijn geboortestad Enkhuizen ook voor de prins kiest.
Conclusie: Een fijn boek dat een stuk geschiedenis geeft. Boeiend vertelt de schrijver ons over het ruige leven van de watergeuzen. De scheepstermen worden in een aparte woordenlijst duidelijk gemaakt. De uitgever bestemt het boek voor 8-10 jaar, maar wij kiezen voor 9-12 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1979

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Harm watergeus, druk 4, 75 blz.
gekartoneerd, geïllustreerd, geschikt voor jongens en meisjes van 10-12 jaar. Prijs f 9,95.
Inhoud: Harm Harms moet uit Enkhuizen vluchten met zijn ouders, omdat de troepen van Alva hen zouden arresteren. Zij zijn protestanten. Ze vluchten naar Emden. Harms vader wordt kapitein van een geuzenschip. Harm gaat mee aan boord. De Watergeuzen roven wat ze pakken kunnen. Dat bevalt Harm niet. Maar als Den Briel wordt ingenomen wordt het anders: het begin van de bevrijding van het Spaanse juk. Harm is er bij als ook zijn vaderstad Enkhuizen zich voor de Prins verklaart.
Beoordeling: Aan de hand van de belevenissen van de hoofdpersoon wordt een stuk vaderlandse geschiedenis verteld. Daarbij wordt de romantiek van de Watergeuzen ontnuchterd. Het geheel is wat kroniekachtig. Veel scheepstermen: een woordenlijst achterin het boekje verklaart ze gelukkig. Het godsdienstig element is nauwelijks aanwezig. Kinderen die dit boekje lezen dienen wel enige kennis van de geschiedenis te hebben.
Eindoordeel: Matig aanbevolen. M. C. Romein-Vroegffidewey
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1994

Open Boekbeoordeling.