Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

Het slavinnetje van Generaal Bakar, druk 1, 104 blz.
Prijs f 2,50, bij getallen reductie. Jongens- en meisjesboek, leeftijd 14 jaar en ouder.
Inhoud: Chomar, een stad ergens in Armenië, wordt geplunderd en uitgemoord door de heidense Iberiërs. Het gezin van de wolkoopman Bendi werd eveneens door de ruwe Iberiërs, op de dochter Nunia na, gedood. Door een soldaat meegevoerd als slavin en op de markt te Gori verkocht aan generaal Bakar. Zij schaamt zich niet als christinne voor de Heere uit te komen. Zij wordt het middel, waardoor zelfs koning Mirian en zijn vrouw en Ghadani en ook haar man, generaal Bakar, tot bekering komen. Ja, de koning vraagt om zendelingen aan keizer Constantijn, opdat ook de onderdanen het Evangelie mogen horen.
Conclusie: Het is een ontroerend verhaal, met een gefundeerde en goede strekking. Het gebed van Nunia werd verhoord. De Heere wil met eenvoudige middelen grote dingen doen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Het slavinnetje van Generaal Bakar, druk 2, 103 blz.
prijs f 2,50, bij getallen reductie; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Chomar, een stad ergens in Armenië, wordt geplunderd en uitgemoord door de heidense Iberiërs. Het gezin van de wolkoopman Bendi werd eveneens door de ruwe Iberiërs, op de dochter Nunia na, gedood. Door een soldaat meegevoerd als slavin en op de markt te Gori verkocht aan generaal Bakar. Zij schaamt zich niet als christinne voor de Heere uit te komen, Zij wordt het middel, waardoor zelfs koning Mirian en zijn vrouw en Ghadani en ook haar man, generaal Bakar, tot bekering komen. Ja, de koning vraagt ons zendelingen aan keizer Constantijn, opdat ook de onderdanen het Evangelie mogen horen.
Conclusie: Het is ontroerend geschreven. Door het geloof overwint Nunia. Goede, leerzame strekking. Bestemd voor oudere kinderen en kinderbibliotheken.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Het slavinnetje van Generaal Bakar, druk 3, 133 blz.
prijs gecartonneerd f 2,50; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: In de strijd tegen de Iberiërs (bij het Kaukasusgebergte) wordt het dochtertje van de koopman Bendi als slavinnetje meegevoerd. Op de slavenmarkt wordt ze verkocht en komt terecht in het huis van generaal Bakar. Ze is daar als christenmeisje tussen de heidense slavinnen. Daar heeft ze nogal wat van te verduren, maar ze houdt stand en verloochent haar Zaligmaker niet. Langzaam aan krijgt men respect voor haar. Op haar gebed wordt een doodziek kindje genezen. Zelfs de zieke koningin wordt genezen. Deze en anderen worden door Nunia bekend gemaakt met de levende God en komen tot het geloof. Strekking: De Heere laat niet beschaamd staan wie op Hem hoopt.
Conclusie: Een spannend verhaal uit de tijd van vervolging, dat door velen graag zal worden gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Het slavinnetje van Generaal Bakar, druk 4, 77 blz.
geb. in 4-kleurenomsl., geil. Geschikt voor jongens en meisjes v.a. 10 jaar. Prijs tot 31 dec. f 5,25; na 31 dec. f 8,75.
Inhoud: Nunia is een meisje van 16 dat met haar ouders in de Armeense stad Chomar woont. De stad wordt veroverd door Iberiërs. Nunia's ouders worden gedood en zelf wordt ze als slavinnetje meegenomen naar Iberië. De heidense generaal Bakar neemt haar in huis. Ze leeft nu in een volkomen heidense omgeving, maar komt voor haar geloof uit. Dit heeft tenslotte zoveel invloed dat velen, zelfs de koning, zich tot het Christendom bekeren.
Conclusie: Dit verhaal is echt gebeurd, zodat dit boek een stukje kerkgeschiedenis biedt. De schrijver heeft er een boeiende geschiedenis van gemaakt. In het eerste gedeelte zitten wel enkele onwaarschijnlijkheden: zo geeft vader een bediende opdracht een vastgeroest slot open te maken. Vader praat nog even verder - de bediende komt terug en het slot is al open, maar hij zegt dan dat het hem geweldig veel moeite heeft gekost.... Ook vind ik het onwaarschijnlijk, dat het meisje zo koel reageert op de moord op haar vader en moeder die voor haar ogen plaatsvindt. Dit neemt beslist niet weg, dat we het boek graag in de handen van de z.s.-leerlingen zien.
Eindoordeel: warm aanbevolen. A.D.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.