Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.A.M. Renes-Boldingh

Het meisje uit de gele auto, druk 1, 78 blz.
prijs f 1,05; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 10-12 jaar.
Inhoud: Lientje Lindeman is het meisje uit de gele auto. Haar vader en moeder zijn beiden in de auto verdronken. Lientje alleen is gered; haar benen zijn echter lam. Nadat ze eerst in 't ziekenhuis verpleegd geweest is, komt ze bij tante Guusje. Deze zal verder voor haar zorgen. Helaas kent deze de Here Jezus niet; over Hem heeft Lientje in 't ziekenhuis gehoord. Lientje zou erg graag meer van Hem horen. Dit verlangen wordt bevredigd. De overburen zijn het middel in Gods hand. Zelfs de benen worden weer beter en tante Guusje trouwt met dokter Hans, die 't middel in Gods hand was, dat Lientje beter werd.
Conclusie: Een boeiend beschreven verhaal. 't Gaat alles wel erg "gesmeerd", maar toch wel leerzaam. Geen verkeerde motieven en gezinsleven heel goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
M.A.M. Renes-Boldingh

Het meisje uit de gele auto, druk 1, 78 blz.
Lientje Lindeman wordt bij een auto-ongeluk ouderloos en zwaar gewond. Dit lezen we in Het meisje uit de gele auto, door M.A.M. Renes-Boldingh. Tante Guusje maakt haar droevig lot dragelijk. Bij een meevoelende familie vinden ze verdere opbeuring, Lientje zelfs volkomen genezing en Guusje een goede man. Een mooi verhaal met goede strekking, in christelijke geest.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1952-53

Open IDIL-Gids.

M.A.M. Renes-Boldingh

Het meisje uit de gele auto, druk 2, 78 blz.
7 t.d.t., G.K.C.B., M. 7-10 j., (zie B.B. 1952). Lientje leert Jezus kennen en liefhebben als de Goede Herder. Met genoegen aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

M.A.M. Renes-Boldingh

Het meisje uit de gele auto, druk 2, 78 blz.
prijs gecartonneerd ƒ 1,10; meisjesboek.
Inhoud: Bij een auto-ongeluk verliest Lientje haar beide ouders. Haar rug is beschadigd en ze kan niet meer lopen. In het ziekenhuis hoort ze voor het eerst van haar leven over de Heere Jezus. Tante Guusje zorgt voor haar nichtje. Ook zij leert de Heere Jezus liefhebben. Na veel zorg komt eindelijk het geluk. Tante Guusje trouwt met dokter Hans en Lientje krijgt een heerlijk tehuis. Strekking: Mensen, die in oprechtheid God vrezen, kunnen door de wijze waarop ze hun naasten behandelen, het middelpunt zijn dat ook zij gaan begeren God en Zijn Zoon te zoeken.
Conclusie: Een kostelijk boek voor 12-jarige meisjes. Ontroerend in zijn soberheid. De schrijfster dwingt door haar onopgesmukte wijze van vertellen eerbied af. Een positief christelijk boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.