Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Het kleine negermeisje, druk 2, 24 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; meisjesboek. Inhoud; De kleine Pieng-Pieng wilde graag een jonge papegaai, evenals haar kameraadje. Ze bad er de Here Jezus om: "zet hem maar op 't paadje". Toen ze een vogel hoorde roepen meende ze dat de Here Jezus haar riep - ze ging het gevaarlijke oerwoud in, doch kwam behouden thuis... met een jonge papegaai. Strekking: kinderlijk geloof.
Conclusie: Een alleraardigst boekje voor de kleintjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Het kleine negermeisje, druk 2, 24 blz.
Een klein, aardig zendingsverhaaltje is Het kleine negermeisje. Pieng-Pieng, een klein negermeisje, wil zo graag een papegaai hebben. Als ze een vogel hoort meent ze dat de Here Jezus haar de weg wijst naar zo'n papegaai, en zo verdwaalt ze bijna in het bos. Sympathiek van sfeer. (f 0,35)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955-56

Open IDIL-Gids.

Anne de Vries

Het kleine negermeisje, druk 3, 24 blz.
4 t.d.t., G.K.O. J.M. 6-10, (zie B.B. 1955). Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

Anne de Vries

Het kleine negermeisje, druk 3, 24 blz.
prijs in slappe omslag f 0,35; meisjesboek.
Inhoud: Een negermeisje vindt een jonge papegaai en voor haar besef heeft ze die van de Heere Jezus gekregen. Strekking: Het kinderlijk geloof dat op God vertrouwt wordt niet beschaamd.
Conclusie: Pedagogisch wel tamelijk verantwoord. Wat stoterig geschreven. Godsdienstige strekking aan bedenkingen onderhevig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Het kleine negermeisje, druk 4, 24 blz.
4 t.d.t., G.K.O., J.M. 6-10 j., (zie B.B. 1955). Dit mooie zendingsboekje wordt hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

Anne de Vries

Het kleine negermeisje, druk 4, 24 blz.
prijs in slappe omslag f 0,40; meisjesboek.
Inhoud: Pieng-pieng, een klein negermeisje, krijgt ruzie met haar vriendje over een papegaai. Zij wil ook graag een papegaai en vraagt de Heere Jezus er om. Zij gaat het bos in en meent daar de stem van de Heere Jezus te horen, die haar de weg wijst. Ze vindt inderdaad een papegaai. De stem, die ze gehoord had, was echter de roep van de pai-pai-vogel. Strekking: De Heere Jezus hoort alle vragen van kinderen.
Conclusie: Wel een aardig geschreven verhaaltje voor meisjes van 6 jaar. De godsdienstige strekking is echter niet geheel verantwoord.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Het kleine negermeisje, druk 5, 24 blz.
prijs in slappe omslag f 0,55; meisjesboek,
Inhoud: De geschiedenis van een klein negermeisje Jadina ("Pieng-pieng" is "kleintje"). Van haar broer Dagoe, die op de Zendingsschool is, hoort zij van de Heere Jezus. Zij vraagt aan de Heere Jezus om een papegaai en krijgt deze. Strekking: Zeer eenvoudige kinderlijke strekking.
Conclusie: Voor de kleintjes een kinderlijk verhaal, wel een beetje onwaarschijnlijk.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Het kleine negermeisje, druk 6, 24 blz.
prijs f 0,70 in slappe omslag; meisjesboek, leeftijd 4-8 jaar.
Inhoud: Negerkind vindt jonge papegaai. Verhalen over de Here Jezus projecteert ze op kinderlijke manier op de kleine dingen in haar leven. Zo krijgt ze de vogel van de Here Jezus.
Conclusie: Goed verteld. Pedagogisch en psychologisch verantwoord. Godsdienstig wel verantwoord, gezien de leeftijd van het kind in het verhaal en de eventuele lezertjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Het kleine negermeisje, druk 7, 24 blz.
prijs gebonden f 2,60;,jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Jedina, het kleine negermeisje, wil net als haar vriendje Dandilo een papegaai hebben. Nadat ze er om gebeden heeft, gaat ze op zoek in het grote bos. Ze vindt een kleine papegaai, die ze als een geschenk van de Heere Jezus mee naar huis neemt.
Conclusie: Een goed geschreven verhaal, dat vertelt over een kinderlijk geloof.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1977

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Het kleine negermeisje, druk 8, 24 blz.
leeftijd 6-8 jaar, leuk geillustreerd. Geschikt voor jongens en meisjes. Prijs f 3,10.
Inhoud: Het kleine negermeisje heet Jedina, een peutertje van een jaar of vier. Haar moeder noemt haar altijd Pieng-pieng, dat betekent kleintje. Dagoe, haar broer, gaat al naar school en vertelt haar over de Heere Jezus. Haar vriendje Dandilo heeft een mooie, groene papegaai. Jedina wil er ook graag één hebben. Ze vraagt aan de Heere Jezus of Hij er één voor haar op het paadje in het bos wil zetten. In kinderlijk vertrouwen gaat ze dan helemaal alleen het donkere bos in en daar vindt ze inderdaad een papegaai.
Conclusie: Een fijn en goed verhaal voor onze jonge lezertjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen. W. Markus
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1980

Open Boekbeoordeling.