Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.N.-S.

Wat het turfschip bracht, druk 2, 54 blz.
G. K. C. 0. 6 t. d. t. 6o cent. Tom van den dokter heeft zich bij het spel bezeerd. Hij kan staan noch gaan en moet dus geduldig liggen. Maar aan dat geduld ontbreekt nog al wat. Hij komt in kennis met Sjoerd, het knechtje van den turfschipper. Samen musiceeren ze op fluit en harmonica. Tom wordt nu en dan aan boord gedragen, en de schipper vertelt zijn levenservaringen. Schipper Bruinsma met zijn vrouw en knecht worden zoo het middel om Tom met meer tevredenheid zijn lot te doen dragen. Tom herstelt en is den Heere dankbaar voor genezing. Dit boekje is goed geschreven en laat zich genoeglijk lezen. 't Eenige dat vreemd aandoet, is de vriendschap tusschen den dokterszoon en den schippersjongen. De auteur schrijft steeds "Heer". De plaatjes zijn niet zeer fijn. We kunnen dit boekje onze aanbeveling geven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1929

A.N.-S.

Wat het turfschip bracht, druk 2, 54 blz.
Bijzonderheden: oorspr. werk voor meisjes en jongens van 9-12 jaar; 2e druk; omvang: 50 blz.; prijs f 0.60 gecartonneerd. Bij getallen groote reductie.
Korte inhoud: Tom is ziek! Hij heeft zijn been gekneusd en moet lang liggen. Hij verveelt zich. Maar als de verveling hem de baas dreigt te worden, legt vlak voor het huis een turfschip aan. Hij maakt kennis met Sjoerd, het schippersknechtje en ten slotte ook met de schipper en zijn vrouw. Verschillende pretjes zijn van deze kennismaking het gevolg, o.a. chocolade-visite, verhalen van den schipper, een bezoek van Sjoerd met zijn harmonica, enz. Beoordeeling. Een keurig uitgevoerd, kinderlijk geschreven boekje. Boeiend! Opgewekt van toon! Met een ondergrond van diepen ernst, die 't werkje zeer geschikt doet zijn voor onze kinderen, voor onze schoolbibliotheken. Goede illustraties van Jan Wiegman. Aanbevolen! G.K. Dreyer

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930