Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNetty Faber-Meynen

Het gat in de schutting, druk 1, 62 blz.
prijs f 0,95; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Aart en Lientje Korevaar vinden de nieuwe buurvrouw een raar mens. Later blijkt het een lieve Oma te zijn met een groot verdriet om 't verlies van een zoon en met veel zorgen over haar kleinkinderen. Aart en Lientjes ouders nodigen die kinderen uit in de Kerstvacantie. Nu horen ze voor 't eerst uit Oma's mond wie Jezus is. In z'n sterven heeft vader z'n zoontje de naam Jezus genoemd. Strekking: De verloren zoon heeft toch behoud gevonden in Jezus' naam. Oma brengt de kinderen tot de grote Kindervriend. Evangeliserende strekking. Gebruik van Here.
Conclusie: Vlot verhaal. Godsdienstig wat oppervlakkig. Jezus is gekomen voor zondaren. Zondebesef echter gering.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
Netty Faber-Meynen

Het gat in de schutting, druk 1, 62 blz.
Met Kerstmis houdt ook verband het verhaal Het gat in de schutting, door Netty Faber-Meynen. Het is wel wat zoetelijk stichtend. Oma bereikt toch haar ideaal: haar beide kleinkindertjes van de Here Jezus te kunnen vertellen.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.