Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Het nieuwe huis, druk 1, 48 blz.
Een zeer goed, levendig geschreven, natuurlijk verhaal, dat Schrijfster en Uitgever eere aandoet! Het bevat vele recht Christelijke motieven. Johanna brengt ons in kennis met de familie Borgman, die een nieuw huis zal betrekken. 't Is nog niet geheel en al klaar, maar de nieuwsgierigheid van den kleinen Albert klimt met den dag. 't Is hem streng verboden, op de ladders te klimmen, enz. Toch is Albert ongehoorzaam. Hij kan de verleiding geen weerstand bieden, weet het nog niet afgewerkte huis binnen te komen, krijgt daarbij een ongeluk en ligt nu eenzaam en hulpeloos in een der holle kamers op den grond. Dan komt het berouw. Dan bidt Albert om vergiffenis, dan vertrouwt hij ook, dat God hem niet verlaten zal. Zijn roepen om hulp wordt door een voorbijgaanden jongen gehoord. Deze waarschuwt de ouders, en spoedig is Albert met vereende kracht naar huis gebracht, waar hij natuurlijk liefderijk wordt verpleegd. De herinnering aan de gevolgen zijner ongehoorzaamheid, bewaart hem ook later tegen de verleiding tot het kwade. De uitvoering van dit boekje laat niets te wenschen over. De plaatjes zijn mooi. Storende taal- en stijlfouten komen niet voor. De druk is prettig. Het boekje lokt uit tot lezen. Onze kinderen kunnen uit dit verhaal veel leeren. In één opzicht vinden we het, hoe vreemd het ook moge klinken, te degelijk. De kleine Albert maakt in het leege huis een heelen zielestrijd door. Daarbij raakt het kinderlijke o.i. wel eens zoek. De strekking is echter uitnemend. In niet al te schrille kleuren worden de gevolgen der ongehoorzaamheid geteekend; op de noodzakelijkheid van oprecht berouw en van het ontvangen van schuldvergiffenis gewezen. Al is Albert dan ook soms wat te "oud" voor zijn jaren, toch kunnen wij zijn geschiedenis gerust ter lezing aanbevelen. De goede zorg van het jongere zusje, die, als Albert weer eens ongehoorzaam dreigt te wezen, met het eenvoudige vraagje: "Weet je het nog?" hem tegenkomt. is echt geteekend. Zonder aarzelen bevelen we dit verhaaltje aan. Moge het den jeugdigen leerlingen niet alleen genoegen verschaffen, maar ook een zegen bereiden!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.