Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.A.M. Renes-Boldingh

Het muzikantenhuis, druk 1, 62 blz.
prijs f 0,95; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 9 jaar.
Inhoud: Twee kinderen van een boerderij ontdekken een gat in de heg, waardoor ze in de tuin van het vervallen huis kunnen zien, waar een wonderlijke oude man moet wonen. Als ze hem gezien hebben, plagen ze hem door voor hem onaangename versjes te zingen. Later komen er nog twee wonen. In een gesprek met moeder komt het uit, wat ze gedaan hebben. Moeder weet ze het zo voor te stellen, dat ze er berouw over hebben en vriendschap gaan sluiten met een kleinzoon van de oude man. Alles wordt nu anders. De oude man gaat naar een verzorgingshuis en de woning wordt helemaal opgeknapt.
Conclusie: De kinderen zullen dit boekje wel met genoegen lezen. Daar zit spanning in. Het heeft ook een goede strekking. Wel zouden we enkele uitdrukkingen wat het godsdienstig element van dit boekje betreft, wat anders gewild hebben, maar dit neemt niet weg, dat we het kunnen aanbevelen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
M.A.M. Renes-Boldingh

Het muzikantenhuis, druk 1, 62 blz.
Van M.A.M. Renes-Boldingh is het verhaal Het muzikantenhuis. Een gesloten huis, waar een oude man woont, trekt de aandacht van een paar kinderen, die daar langs komen als zij naar school gaan. Hieruit ontwikkelt zich een hele geschiedenis, waarin veel moois voorkomt. Een aardig verhaal, heel eenvoudig geschreven en met diepe godsdienstzin.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1952-53

Open IDIL-Gids.