Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. Wiersema-Brouwers

Guus en Gerda, druk 1, 95 blz.
Een meisjesverhaal voor de 11- en 12-jarigen. Vele meisjes zullen 't graag lezen. 't Is ook wel goed geschreven, maar 't brengt weinig nieuws. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
T. Wiersema-Brouwers

Guus en Gerda, druk 1, 95 blz.
G. K. C. 0. 12 t. d. t. 50 cent. "Wilde Guus" is wees; ze wordt grootgebracht bij haar Oom en Tante; ze ziet er triest en onverzorgd uit. Gerda Verwijk is klasgenoote, villakind, dat in alles de eerste tracht te zijn. Mevrouw de Lange, Gerda's tante, speelt een inderdaad mooie rol, om Gerda terecht te wijzen in haar animositeit tegen Guus. In het huis van den oom en tante is het voor Guus geen ideale omgeving; ze wordt er hard behandeld, en ze komt met oom in openlijk conflict. Dan hoort ze een stem in haar, Moeders stem: "Guuske, Guuske, is dat wel goed?" In de vacantie gaat Guus naar Bijsterhuizen, op een boerderij bij haar oom. Ze geniet er volop van de lucht en de zon, en oom bemerkt, dat ze bij haar pleegouders eigenlijk niet op haar gemak is. Guus laat bij ongeluk het kleine zusje van Gerda vallen, zoodat het kindje in levensgevaar komt. Dat kost Guus een geweldigen strijd, maar Ami herstelt. Het slot is, dat de pleegouders Guus beter begrijpen, vooral Tante. In dit boek klinkt de Christelijke toon; het leven van allen dag is een Christelijk leven; er wordt ernstig gebeden en in de gesprekken komt de Christelijke levensbeschouwing duidelijk uit. Ook wordt de persoon van den Heere Jezus als Zaligmaker van zondaren in dit verhaal verkondigd. Een groote deugd is, dat bij het gebed om tijdelijke uitreddingen niet verzuimd wordt het "Uw wil geschiede" te bidden. Jammer, dat de Heilige Doop niet vermeld wordt bij de meedeeling, dat de ouders de kleine Ami bij de geboorte aan den Heere hebben opgedragen. De vertelwijze zal de meisjes wel vasthouden. De plaatjes munten echter niet uit. Ze zijn niet genoeg geacheveerd. We bevelen dit boek zonder voorbehoud aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1935

T. Wiersema-Brouwers

Guus en Gerda, druk 1, 95 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Guus is een wees. Ze woont bij een rijken oom en tante. Tante is niet aardig voor haar. Haar schoolvriendinnetje Gerda is afgunstig op haar. Guus heeft zoodoende geen prettig leven. Ze houdt veel van kleine Anni, Gerda's zusje. Ze brengt een heerlijke vacantie door bij oom Bart, die bij Nijmegen een groote boerderij bezit. Gerda logeert met Annie en Vader en Moeder in Bergen aan Zee. Als Gerda na de vacantie jarig is, mag Guus met eenige andere vriendinnen bij haar komen spelen. Dan gebeurt er een verschrikkelijk ongeluk. Guus laat de kleine Annie een hersenschudding vallen. Na veel angst en droefheid waarbij vooral Guus veel lijdt, herstelt het kleine meisje. Nu komt uit, dat ook tante veel van Guus houdt. Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed meisjesboek. 't Zal er ingaan. De schrijfster heeft een gezond Christelijk meisjesboek geschreven, waarvan ook voor onzen kring geldt:
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.