Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

Het turfschip van Breda, druk 1, 93 blz.
prijs gebonden f 2,10; jongensboek, leeftijd 8-13 jaar.
Inhoud: Het beroemde verhaal uit de Vad. Gesch. over het innemen van Breda in 1590. Veel historische en gefantaseerde bijzonderheden zijn door de schrijver verwerkt tot een boeiend verhaal voor oud en jong. Jaap (12 jaar) bemoeit zich met een ruzie bij de barbier, hij weet de Spanjaard te ontkomen en komt in contact met schipper Adr. van Bergen, die in overleg met Prins Maurits met zijn turfschip soldaten naar Breda vervoert. Jaaps moeder redt de barbier, die ter dood was veroordeeld. Een bruiloft geeft Jaap een tweede vader.
Conclusie: Een spannend en boeiend verhaal uit barre tijden. Leerzame trekjes en interessante bijzonderheden maken het overbekende verhaal geheel nieuw. Gods hand wordt niet vergeten.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Het turfschip van Breda, druk 1, 93 blz.
Het turfschip van Breda door P. de Zeeuw J.Gzn. Een moedige jongen vormt het middelpunt van dit verhaal over een bekend gebeuren uit de vaderlandse geschiedenis. Jaap Moret moet Breda ontvluchten wegens moeilijkheden met de Spanjaarden. Via kennismaking met de historische turfschipper raakt Jaap ook betrokken bij de inname van de stad. Prettig verteld, maar wel enigszins zwart-wit geschilderd. (geb. f 2,10)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1967-68

Open IDIL-Gids.

P. de Zeeuw J.Gzn.

Het turfschip van Breda, druk 2, 91 blz.
prijs f 4,95; jongensboek 10-12 j.
Inhoud: Breda wordt op de Spanjaarden veroverd, doordat een turfschipper onder in zijn schip 72 mannen de vesting binnensmokkelt. Jaap Moret, die in het barbierswinkeltje van Dirk Kruisemunt bij een vechtpartij met enkele Spanjolen betrokken is geraakt, ontsnapt evenals de barbier telkens ternauwernood aan de dood. Hij speelt als schippersknechtje een belangrijke rol bij de inneming van de stad.
Conclusie: Dit spannende boek roept een stukje vaderlandse geschiedenis in de herinnering, dat de oudste jongens van de Zondagsscholen in één adem zullen uitlezen. De boodschap van zonde en genade, zoals die ons tegenklinkt in de oude vaderlandse liederen, had sterker vertegenwoordigd kunnen zijn.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1975

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Het turfschip van Breda, druk 3, 91 blz.
J. en m. boek 10-12 jaar. Prijs f 7,30.
Inhoud: Een ruzie tussen haarsnijder Dirk Kruizemunt en een bezoekende Spaanse soldaat vormt de inzet van dit altijd weer boeiende tafereel. De rest van de geschiedenis is overbekend.
Conclusie: Het geheel is spannend en goed beschreven. Zowel de handelwijze van kapitein van Bergen als de spanning waarin de soldaten verkeerden, nodigt uit tot lezen. Het boek ademt een goede sfeer. Het was verstandig Ps. 118 : 8 in de berijming van Datheen weer te geven. Jammer dat er geen boodschap via de dankstond werd meegegeven. Deze wordt nu alleen maar genoemd, zonder op de dienst zelf in te gaan. Dit laatste neemt niet weg, dat we het boek graag in handen van onze kinderen zien.
Eindoordeel: Warm aanbevolen J.D.v.L.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1981

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Het turfschip van Breda, druk 4, 91 blz.
gekartoneerd, geïllustreerd, geschikt voor jongens en meisjes van 10 jaar en ouder. Prijs f 8,95 (na 31-12-1994 f 12,95).
Inhoud: Dirk Kruizemunt, barbier in Breda, raakt slaags met een Spaanse soldaat. Jaap Moret is er ook bij betrokken. Dirk wordt ter dood veroordeeld, maar ontsnapt door toedoen van Jaaps moeder. Jaap weet te vluchten. Hij wordt knechtje bij turfschipper Adriaan van Bergen. Zo doet hij mee met de gewaagde onderneming van het "turfschip van Breda". Soldaten van Prins Maurits zijn onder in het turfschip verborgen. Zij nemen Breda in. Jaap is inmiddels toch gearresteerd. Hij wordt bevrijd. Dirk trouwt met Jaaps moeder.
Beoordeling: Een historisch verhaal uit onze vaderlandse geschiedenis, meer als relaas dan als vertelling beschreven. Dat had spannender gekund. De strekking is positief, ook inzake godsdienst en geloof. Ervaringen en gebeurtenissen worden beleefd als leiding van God. Voor kinderen met belangstelling voor geschiedenis een aardig boekje.
Eindoordeel: Aanbevolen. M. C. Romein-Vroegindewey
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1994

Open Boekbeoordeling.