Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Het valsche kwartje, druk 1, 62 blz.
G.K.C.0. 8 t.d.t. 40 cent. De moeder van Jan heeft een valsch kwartje ontvangen. Jan vindt het en koopt er bij een oude bijziende winkelierster een vulpotlood voor, zooals hij graag hebben wil. Kort daarna sterft een vriendje en dat brengt Jan tot nadenken; als hij eens had moeten sterven, als hij eens zou moeten sterven met die schuld beladen! Zijn vroolijke uren zijn voorbij. Op zijn verjaardag krijgt hij het begeerde vulpotlood en dan komt de beslissing. Op zijn knieën belijdt hij zijn schuld aan God, vraagt om vergeving en vertelt ook alles aan zijn ouders. Eerst als hij dan ook aan de oude juffrouw zijn bekentenis heeft gedaan is alles weer goed. Vader heeft hem ernstig op 't hart gebonden, dat tegen de verzoeking alleen weerstand is te vinden in het gebed. Dit verhaal is zeer onderhoudend verteld. De bedoeling is even uitnemend als de uitwerking van het gegeven, dat wel wat simpel is, maar ten slotte valt in de wereld van het kind. Dat de zonde den gemoedsvrede rooft komt voortreffelijk naar voren, en dat de vergeving slechts te vinden is in de verzoening van Christus, na oprechte belijdenis, wordt op waarlijk prijzenswaardige wijze getoond. Het is ons een genoegen dit mooie boekje, dat door een sprekende kleuromslag aantrekt, aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

Francina

Het valsche kwartje, druk 1, 62 blz.
Leeftijd 8-12 jaar. Jongensboek. Welke zondige gevolgen ondankbaarheid en ontevredenheid kunnen hebben, leert ons de geschiedenis van het valsche kwartje. Jan wilde alles, wat hij mooi vond, hebben. Natuurlijk gaven zijn ouders hun ontevreden jongen niet altijd zijn zin. Integendeel! Jan zeurde om een vulpotlood. Hii kreeg het niet, maar kocht het toen zelf voor een valsch kwartje, dat zijn moeder eens in handen had gekregen. Zóó worden vader, moeder, de winkeljuffrouw, maar bovenal ook de Heere, bedrogen. Dan spreekt de stem van het geweten, die ongerust maakt en dwingt schuld te bekennen. Alleen, als wij waarlijk berouw hebben en den Heere vergeving vragen, kan alles weer goed worden. Dat heeft ook Jan geleerd en ondervonden. We vinden dit leerzame boekje degelijk van inhoud en daarom zeer geschikt. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.