Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAds. Bouman

Henks verzwegen kwaad, druk 1, 104 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het boek geeft ons een eenvoudig verhaal over een Hollandschen en een Oostenrijkschen jongen. Berthold Lehns komt naar Holland bij de familie Driesse. Hij komt in Holland tot herstel zijner gezondheid. Henk Driesse, zoon van den winkelier, bij wien Berthold in huis is, gaat dagelijks met Berthold op en neer. Soms gaat Henk ook met jongens om, die een slechten invloed op hem uitoefenen. Eens verleiden ze Henk om Berthold te plagen en leed te doen. Dit kwaad verzwijgt Henk voor zijn ouders. Nadat Berthold al weer is weggereisd, gebeurt er een ongeluk op de fabriek. Een jongetje wordt daar voor "dood" opgenomen en dit brengt Henk in het nauw. Den nacht daarop volgende, komt Henk tot het belijden van het bedreven kwaad tegenover Berthold. Vader bidt met hem en Henk is blij, dat hij beleden heeft. Ook belijdt Henk zijn kwaad in een brief aan Berthold. Verder geeft het boekje ons een kijkje te zien in Oostenrijk, in Klagenfurt. Henk mag eenigen tijd naar Berthold. En dit brengt Henk en Berthold nader tot elkaar. En meer nog. Alle dingen werken mede ten goede. Bertholds moeder komt door alles tot de Evangelische waarheid. Het boek laat ons ook zien, dat het belijden onzer zonden eisch van Gods gebod is.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.