Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. Boer-Overduin

Was het een fijne middag, Keesje?, druk 1, 32 blz.
5 t.d.t., G.K.O., J. 6-8 j. In plaats van naar de zondagsschool te gaan sluit Keesje zich aan bij een gezin dat het station binnengaat en ziet zó kans in de stad te komen. Op z'n dwaaltocht komt hij o.a. bij een samenkomst van het Leger des Heils terecht, waar hij van de Here Jezus hoort vertellen en een mooie plaat krijgt. Tenslotte komt hij al dwalend bij een bejaardentehuis. Een dokter uit het dorp ziet hem hier en neemt hem mee naar z'n ouderlijk huis. Via de samenkomst van het Leger des Heils en het gebed om zonde vergeving aan het eind van het verhaal komen we op verantwoorde wijze met het Evangelie in contact. De strekking is dus uitstekend en de kindertoon is goed getroffen. Het gegeven lijkt ons wat vreemd. Keesje moet nog vier jaar worden. De kinderen zullen daarvan waarschijnlijk geen last hebben. Het had daarom nog iets kinderlijker geschreven moeten worden. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

G. Boer-Overduin

Was het een fijne middag, Keesje?, druk 1, 32 blz.
prijs in slappe omslag f 0,50; jongensboek.
Inhoud: Ceesje gaat op weg naar de Zondagsschool, maar onderweg krijgt hij er zin in om met de trein mee te gaan. Op het volgende station stapt hij uit. Hij vindt het wel interessant, maar gaat toch bezwaar krijgen. Bij de oude mannetjes van een Tehuis voor ouden van dagen herkent de dokter hem en brengt hem met de auto weer thuis.
Conclusie: Het verhaal doet een beetje vreemd aan, een jongetje, dat zo maar met een trein meegaat en alles beleeft. Veel strekking heeft het boekje niet en is godsdienstig niet sterk, zodat we het helaas voor onze Zondagsscholen niet kunnen aanbevelen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.