Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHerman

Het vijfde gebod , druk 1, 31 blz.
Mina Muller verlaat op 14-jarigen leeftijd, de woning harer ouders, ontvlucht later haar eersten dienst, om in de wereld haar geluk te zoeken. Zij wordt zangeres in eene kermistent. Na vele wederwaardigheden komt zij, verscheidene jaren later, door middel harer eenige dochter Roosje, die het vijfde gebod in beoefening brengt, (wat zij zelf altijd stout had veronachtzaamd), weer in aanraking met hare ouders, die haar liefdevol aannemen. De afgedwaalde dochter belijdt hare schuld ook voor den Heere, en er is blijdschap in den hemel over eene zondares, die zich bekeert. De vorm van dit verhaal is niet onberispelijk, maar toch vrij goed. "Het stond haar niet erg aan", moet zijn: "Het stond haar niet best aan." Tevergeefsch moet wezen : tevergeefs. "De beleving in de tent" beteekent zeker : het leven in de tent. Een nuttige werkkring is geen 4de naamval. Ook stuiten wij op "Te samen" in plaats van te zamen. Tegen de uitdrukking : "Roosje is gebrekkig, maar haar hart is door Gods genade zoo zuiver als goud" (blz. 25) hebben wij ernstige bedenking. Mina ging liefst "waar gezongen en gedanst en muziek gemaakt werd." Een 14-jarig meisje kan daar toch niet zijn zonder toelating of gedoogen harer ouders. Gaarne hadden wij gezien, dat de Schrijver hier een woord van afkeuring ingelascht had over de slapheid in de opvoeding bij deze "ernstige", "vrome" ouders. De strekking is uitgedrukt in den titel: "Het vijfde gebod." Mina eert hare ouders niet en 't gaat haar slecht; Roosje doet het wel en de Heere maakt haar weg voorspoedig. Misschien is de toepassing wat al te rechtstreeksch. De uitvoering is, als bij al de andere boekjes van dezen uitgever, zeer schoon. Het tweede plaatje is mislukt. De stervende vader, "een man van middelbaren leeftijd", is veel te jong; de dochter, "ongeveer 15 jaren oud", veel te oud voorgesteld. Wij kunnen dit boekje niet zoo vrijmoedig aanbevelen, als wij dit gaarne deden. De bekeering, hier geschetst, is daartoe te zwevend. Dat in het kader van dit verhaal in 't geheel niet over het lijden en sterven van Christus wordt gesproken, is voor ons onbegrijpelijk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.