Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Heel lang geleden, druk 1, 10 blz.
G. K. 0. 4 k. p. Het Bijbelverhaal wordt in de kleine prentenboekjes die nu volgen, getrouw weergegeven in kinderlijke taal. Duidelijke letter, goed papier, platen over de geheele pagina.
Inhoud: De zes scheppingsdagen. De Rustdag. Het proefgebod. De zondeval. Verdrijving uit het Paradijs. De Messiasbelofte. Kaïn en Abel. Eén opmerking: De voorstelling, dat Kaïns offer niet werd aangenomen, omdat het geen bloedig offer was, is onjuist. Het verschil moet worden gezocht in de offeraars, niet in de offers. Aanbevolen.


Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926