Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Het wegje in het koren, druk 4, 47 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Toos, een stadsmeisje, Tineke, een arbeiderskind van het land en Pim, het hondje van Tineke, spelen in het rijpe koren. Onbedacht plukken ze korenbloemen en klaprozen, doch vernielen zoodoende het koren. De boer met den veldwachter betrappen hen. Tineke krijgt een bestraffing. Toos ontloopt daaraan. Toos komt later bij Tineke en haar vader, die ziek te bed ligt, en belijdt hem haar schuld. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje voor onze kleinen, wat vertelling en voorstelling betreft. Het godsdienstige element is zeer oppervlakkig. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het wegje in het koren, druk 8, 47 blz.
Prijs f 0,60; gecartonneerd; geïllustreerd; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. Strekking: Toos en Tineke, twee kleine meisjes, zijn op verboden terrein in het korenveld terecht gekomen. Daardoor in moeilijkheden. Toos heeft alles bedacht. Ze wil wel een gehoorzaam meisje zijn, maar vergeet het telkens weer. Grootmoe bidt met Toosje of de Heer al haar kwaad vergeven wil. Gebruik van Heer.
Conclusie: Van opzet om verkeerd te doen is geen sprake. Zo ongemerkt komen ze in het koren terecht, om klaprozen te plukken, waardoor koren wordt vertrapt. Op dit laatste (het kwaad) moet de kinderen dan ook later worden gewezen. Alles komt tenslotte terecht.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het wegje in het koren, druk 10, 47 blz.
prijs f 0,75; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd ± 7 jaar.
Inhoud: Toos en Tineke willen klaprozen plukken en komen daarbij in het koren terecht, dat ze vertrappen. De boer en de veldwachter grijpen Tineke, die door Toosje was meegenomen. Toosje vlucht en biecht alles aan Grootmoeder. Grootmoeder bidt met Toosje om vergeving. Dan wordt alles weer goed. Gebruik van Heer.
Conclusie: Van de Hulst heeft ook dit verhaaltje meesterlijk verteld, maar de religieuze strekking is zwak en juist voor uitdeling op onze Kerstfeestviering hebben we liefst wat meer positief werk. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het wegje in het koren, druk 11, 48 blz.
prijs gebonden f 0,80; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Toos, 't kleindochtertje van de dominee en Tineke, een dorpsmeisje, plukken korenbloemen en vertrappen 't koren. De oude boer en de veldwachter zoeken en vinden de bengels. Tineke, de minst schuldige, wordt gegrepen. Toos vertelt alles en 't komt weer in orde. Strekking: Onnadenkendheid is ook een kwaad. 't Verkeerde moet beleden aan de mensen en aan God. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een vlot verhaal, een keurige uitvoering, iets voor onze kleintjes, maar, als de voorgangers, godsdienstig wat oppervlakkig.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het wegje in het koren, druk 12, 47 blz.
prijs f 0,80; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Twee meisjes vertrappen rijpend koren en worden betrapt. Tenslotte toch feest bij de verjaardag van de vader van het éne arme meisje. Strekking: Ga weer goed maken wat je verkeerd deed en bid om vergeving voor de zonde en verkeerdheid die gedaan werd. Gebruik van Heer.
Conclusie: Meesterlijk verteld; leert dat God alles ziet en dat Hem om vergeving gevraagd moet worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het wegje in het koren, druk 13, 47 blz.
25 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 6-8 j. (zie B.B. 1957). Ook dit is een juweeltje, dat we voor de kleuters graag aanbevelen, alleen men kan er niet mee evangeliseren.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

W.G. van de Hulst

Het wegje in het koren, druk 13, 47 blz.
prijs gecartonneerd f 1,-; meisjesboek.
Inhoud: Twee meisjes lopen door het rijpende koren. Ze vertrappen het, maar worden gesnapt. Het wordt toch nog feest bij de verjaardag van de vader van één der meisjes. Strekking: Vraag vergeving als je kwaad gedaan hebt. God wil de zonden vergeven. Gebruik van Heer.
Conclusie: God ziet alles. Hij wil om vergeving gebeden zijn.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het wegje in het koren, druk 14, 47 blz.
prijs f 1,40 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Toos, Tineke en het hondje Pim lopen een verboden weggetje in tussen het koren. Al spelend en bloemen plukkend vernielen ze het koren. Wanneer de boer en de agent hen betrappen, weet Toos te ontsnappen. Toos' grootouders verrassen het arme gezinnetje van Tineke, waar vader ziek is. Strekking: Goede strekking. Het verkeerde doen veroorzaakt veel verdriet. De Heere wil helpen in de moeilijke strijd en Hij wil vergeven en ook kinderharten stil en blij maken. Gebruik van Heer.
Conclusie: Goed boekje voor onze kleintjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het wegje in het koren, druk 15, 47 blz.
prijs gecartonneerd f 1,30; meisjesboek.
Inhoud: Toos, het kleindochtertje van de dorpsdokter, logeert bij oma en opa. Samen met Tineke, het dochtertje van een zieke dagloner, loopt ze op een verboden wegje door het koren. Ze spelen en stoeien en trappen onnadenkend het koren plat. De boze boer en de strenge politieagent nemen Tineke mee. De droeve dag eindigt in een vrolijk feest. Strekking: Ongehoorzaamheid en onnadenkendheid brengen verdriet en angst. We moeten altijd weer bidden, dat God ons voor het kwaad bewaart en ons het kwaad vergeeft. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een van de zeer bekende boekjes van de man, die het kinderleven als geen ander met een liefdevol oog heeft bespied en daarvan weet te vertellen op een wijze, die alle 7-tot 9-jarige kinderen pakt en boeit.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het wegje in het koren, druk 16, 47 blz.
prijs gebonden f 1,60; geïllustreerd; meisjesboek, leeftijd 4-6 jaar.
Inhoud: Toos, het kleine logeetje van de oude dorpsdokter, zoekt met haar vriendinnetje Tineke in een korenveld klaprozen voor Tineke's zieke vader, die jarig is. Ze letten er niet op dat ze het koren vertrappen. Dat mag niet. De boer en een politieagent zien het platgetreden koren en gaan op zoek, raken op een gegeven moment bijna slaags met elkaar en vinden tenslotte het tweetal. Toosje weet te ontsnappen, maar Tineke moet mee naar het hok onder de toren, Zo'n vaart loopt het echter toch niet. Tineke wordt thuisgebracht. En het wordt nog feest ook voor vaders verjaardag met Toos en haar grootmoeder, met bloemen en taartjes. Het kwaad wordt aan God beleden. Gebruik van Heer. Eigenlijk geen kerstboek.
Conclusie: Een veelgelezen boekje voor de kleuters van de Zondagsschool. Vlot geschreven. De kleintjes zullen ervan genieten. Jammer van het storende "Heer" aan het slot.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het wegje in het koren, druk 20, 47 blz.
geb., geïllustr., geschikt voor jongens en meisjes van 6-8 jaar. Prijs: f 4,95.
Inhoud: Toos en Tineke gaan een verboden wegje in, dwars door het koren. Ook het hondje is erbij. Dit loopt nooit goed af. De boze boer en de politie komen er aan te pas. De bedoeling is goed: bloemen plukken voor Tinekes zieke, jarige vader. Na de spannende gebeurtenissen wordt het tóch feest.
Conclusie: Ook dit boekje uit de serie "Voor onze kleinen" zal de kinderen weer veel plezier geven. Bijzonder geschikt als voorlees-verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen. A. Doeland
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1986

Open Boekbeoordeling.